inrichting organisatie

inrichting organisatie

De inrichting van onze organisatie is gebaseerd op de 3 pijlers, terug te vinden in de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en de inrichting van werkgroepen. Naast de 3 organisatiepijlers zijn er aandachtsgebieden die deze pijlers ondersteunen. Deze organisatiepijlers en overige aandachtsgebieden vloeien voort uit het beleidsplan afdeling ChristenUnie Amersfoort 2014-2018 (vastgesteld door de leden).

3 organisatiepijlers/bestuursportefeuilles:
 • Programma
 • Campagne
 • Talent
Overige aandachtsgebieden:
 • ledenbetrokkenheid
 • netwerken
 • doelgroepenbesef/-benadering

werkgroepen en projectgroepen GR2018

Afdeling ChristenUnie Amersfoort kent in de raadsperiode 2014-2018 drie werkgroepen (gerelateerd aan de organisatiepijlers) en een webteam. In 2017/2018 zijn in het kader van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 een aantal projectgroepen GR2018 actief.

werkgroepen:
 • werkgroep Programma (gaat tijdelijk over in programmacommissie GR2018)
 • werkgroep Campagne (gaat dijdelijk over in campagneteam GR2018)
 • werkgroep Talent
 • webteam
projectgroepen GR2018:
 • programmacommissie GR2018
 • campagneteam GR2018
 • selectiecommissie GR2018
 • webteam
toelichting:
De werkgroep Programma kan gezien worden als een voorloper van de programmacommissie. In het voorbereidingsjaar (2017) op de gemeenteraadsverkiezingen GR2018 is tijdelijk op projectbasis een programmacommissie actief. De opdracht aan en de samenstelling van deze programmacommissie is vastgesteld op de ALV van 16 februari 2017. Deze programmacommissie voltooid haar opdracht eind 2017 met een voorstel verkiezingsprogramma 2018-2022, ter goedkeuring aan bestuur en leden.
 
De werkgroep Campagne kan gezien worden als een voorloper van het campagneteam. In de loop van 2017 een campagneteam GR2018 worden geïnstalleerd en zal een campagneleiding door het bestuur worden benoemd.
 
Op de ALV van 16 februari is een onafhankelijke selectiecommissie benoemd en is haar opdracht vastgesteld. Deze selectiecommissie voltooid haar opdracht eind 2017 met een voorstel kandidatenlijst GR2018, ter goedkeuring aan bestuur en leden.