Programmacommissie GR2018

werkgroep programma / programmacommissie GR2018

Op dit moment is een werkgroep Programma actief. Deze werkgroep doet voorbereidend werk voor de nog in te stellen programmacommissie, die het verkiezingsprogramma 2018-2022 gaat schrijven. De werkgroep Programma komt regelmatig bij elkaar en zal in februari/maart 2017 een programma van uitgangspunten opleveren als startdocument voor de programmacommissie.

Vanuit bestuur verantwoordelijk voor deze werkgroep: bestuurslid Rhonda Eikelboom, portefeuille Programma.

Op de ALV van 16 februari is vastgesteld dat de werkgroep Programma met een enkele mutatie in de samenstelling overgaat in een programmacommissie. De ALV heeft ook een opdracht aan de programmacommissie vastgesteld.

De programma commissie heeft op de ALV van 5 oktober 2017 het concept verkiezingsprogramma voorgelegd aan de leden. Na een enkel amendement is het verkiezingsprogramma bij acclematie goedgekeurd.

De programma commissie is onder dank voor haar vele werk, decharge verleend.