andere partijen

samenwerking met SGP

De SGP heeft in 2014, net als eerder in 2010, niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezingen, waardoor een lijstverbinding niet aan de orde was. In Amersfoort is wel een lokale afdeling van de landelijke partij SGP.

De ledenvergadering van de Amersfoortse afdelingen van ChristenUnie en SGP hebben in 2013/2014 de intentie uitgesproken meer te willen samenwerking in Amersfoort, waarbij toen nog niet concreet is afgesproken hoe en naar welk doel toegewerkt zal worden.

In overleg met de huidige ChristenUnie-fractie is, kort na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014, tussen beide partijen afgesproken dat de SGP een fractie-adviseur gaat leveren. Deze fractie-adviseur neemt deel aan de fractie-vergaderingen, geeft als zodanig - gevraagd en ongevraagd - vrijblijvend advies en praat mee over actuele politieke onderwerpen. De naam van deze eerste SGP-fractie-adviseur is Martijn Meeuse.

Meer informatie, zie: samenwerking met de SGP door de jaren heen

samenwerking met de SGP door de jaren heen

update: 11-12-2015

In het verleden  hebben SGP en partijen waaruit de ChristenUnie is ontstaan samengewerkt binnen één fractie in de gemeenteraad. Die samenwerking is op die wijze in 2002, na de oprichting van de ChristenUnie, niet voortgezet. In 2006 is dit nog wel geprobeerd door beide partijen, maar niet gelukt. 

In 2013 hebben de leden van de ChristenUnie in Amersfoort uitgesproken om graag meer te willen samenwerken met de SGP. Bestuur en fractie van ChristenUnie Amersfoort hebben daar opvolging aan gegeven. Vanaf het begin van de raadsperiode 2014-2018 neemt, in het kader van die voorgenomen samenwerking, een SGP-fractieadviseur deel aan de vergaderingen van de ChristenUnie-fractie. Op bestuursniveau zijn er goede contacten tussen beide partijen. 

In het beleidsplan is vastgesteld dat het wenselijk is dat we ons als ChristenUnie bezinnen over de toekomstige samenwerking, ruim voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018, om zo goede voorstellen voor besluitvorming aan de leden te kunnen voorleggen. Daarom heeft het bestuur besloten een onderzoek te doen naar een goede vorm van samenwerking met de SGP. Dit onderzoek is gestart in september 2015 en zal naar verwachting in januari 2016 worden afgerond.

Onderdeel van het onderzoek is een peiling onder de leden van beide partijen.