Raad van Kerken

contact met Raad van Kerken afdeling Amersfoort

De ChristenUnie-fractie heeft - eveneens als andere politieke partijen - een goed contact met de Raad van Kerken afdeling Amersfoort. De lokale afdeling van de Raad van Kerken spant zich de laatste tijd in om met de politiek in contact te komen en te blijven. De ChristenUnie is daar blij mee en werkt daar graag aan mee.