Speerpunten

VEILIGHEID

Met elkaar zorgen we voor een veilige stad. Een van onze speerpunten is dat iedereen veilig over straat moet kunnen. We accepteren grensoverschrijdend gedrag niet. Ook zijn we voor een streng beleid rond coffeeshops. Maar ook zetten we ons in voor veiligheid in het verkeer.

ZORG

Samen zorgen we ervoor dat iedereen meetelt in Amersfoort. Aandachtspunten zijn het uit de schulden houden van jongeren en bijdragen aan het landelijke plan Waardig Ouder Worden.

GROEN

Amersfoort is en blijft een prettige plek om te wonen. Het is ook onze ambitie dat Amersfoort weer de groenste stad van Nederland wordt.