4. Gert Hunink

 • 4. Gert Hunink

  Een dag uit het leven van...

  Gert vertelt: “Onze kinderen zijn al langere tijd het huis uit, wonen allemaal in Amersfoort en inmiddels is er ook een stel prachtige kleinkinderen. De dag start dus tamelijk ontspannen. Ik neem de e-bike of bus naar de Uithof, om met veel plezier verpleegkundigen op te leiden. De avonden zijn meestal gevuld met vergaderingen of (werk)bezoeken. Politiek, maar ook voor de kerk. Politiek ‘bedrijven’ vindt zelden in de luwte plaats. Met veel inwoners en organisaties is er contact en vaak wordt een werkbezoek gedaan om te horen wat er speelt in de stad.” 

  Een vriend vraagt waarom je trots bent op Amersfoort. Wat antwoord jij?

  “Amersfoort is een gastvrije en relaxte gemeente waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor ongeveer 155.000 inwoners. Sinds 1970 is het inwonersaantal verdubbeld. Al die nieuwe mensen waren er welkom en vonden er een plek. Samen hebben we de stad gemaakt tot wat het nu is.”

  Je mag één speerpunt van de ChristenUnie doorvoeren in Amersfoort. Welke kies jij?

  Gert licht toe: “Een veilige stad is ook een inclusieve en gastvrije stad. Daar moeten we sámen aan blijven werken. Onderlinge ontmoeting en begrip tussen mensen met en zonder migratie-achtergrond helpt daarbij. Dan kan integratie van twee kanten komen en kan iedereen voluit meedoen en meetellen.”