fractie

samenstelling fractie

Simone Kennedy raadslid, fractievoorzitter
Ron van der Spoel  raadslid, vice-fractievoorzitter
Rutger Dijksterhuis raadslid
Gert Hunink raadslid
Menno Tigelaar raadslid
Femke van de Kolk steunfractielid, interim-fractieassistent m.i.v. 1 augustus 2013
Laurens Wijmenga steunfractielid
Jurn de Vries buitengewoon fractielid raadsperiode 2010-2014
vacature ingevuld buitengewoon fractielid raadsperiode 2014-2018
vacature ingevuld buitengewoon fractielid raadsperiode 2014-2018
Joan de Haan steunfractielid, beleidsmedewerker/fractie-onderzoeker

voorlichting (politiek-inhoudelijk):

Simone Kennedy, fractievoorzitter

Ondersteund door: fractie-assistent (Femke van de Kolk), overige fractieleden, webteam.

 

fractiebestuur

Simone Kennedy voorzitter
Ron van der Spoel vice-voorzitter                                                        
Laurens Wijmenga penningmeester

contactgegevens fractieleden

naam e-mailadres telefoonnummer
Simone kennedy s.kennedy-doornbos@raad-amersfoort.nl 06 - 415 728 74
Ron van der Spoel 06 - 517 879 26
Rutger Dijksterhuis r.dijksterhuis@raad-amersfoort.nl 06 - 349 354 83
Gert Hunink g.hunink@raad-amersfoort.nl 06 - 171 234 36
Menno Tigelaar 06 - 531 253 37
Femke van de Kolk fractie.christenunie@raad-amersfoort.nl
Laurens Wijmenga  
Jurn de Vries jp.devries@raad-amersfoort.nl
Joan de Haan
 

portefeuilleverdeling binnen fractie

op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.

Simone Kennedy (raadslid en fractievoorzitter)

 • Zorg
 • Welzijn: vrijwilligers
 • Welzijn: kwetsbare groepen
 • Wijkwelzijn
 • Onderwijsbeleid en onderwijsvoorzieningen
 • Grondexploitaties
 • Cultureel klimaat
 • Economie
 • Toerisme en recreatie
 • Werk en inkomen
 • Financien en belastingen
 • wijken: Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg, Bergkwartier, Vermeer- en Leusderkwartier

Rutger Dijksterhuis (raadslid)

 • Bestuur & publieksdienstverlening 
 • Milieu
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Groenblauwe structuur
 • Wonen
 • paragraaf: Amersfoort Vernieuwt
 • wijken: Nieuwland, Vathorst-Hooglanderveen

Gert Hunink (raadslid)

 • Sociale en fysieke veiligheid
 • Stedelijk beheer
 • Welzijn: senioren
 • Welzijn: integratie
 • Wijkontwikkeling 
 • Sport
 • Bereikbaarheid
 • wijken: Binnenstad, Soesterkwartier, Schothorst, Kruiskamp-Koppel

vacature (buitengewoon fractielid)

 • Zorg
 • Welzijn
 • Wijkwelzijn
 • Wijkontwikkeling
 • Onderwijsbeleid en onderwijsvoorzieningen
 • Sport
 • Cultureel klimaat
 • Toerisme en recreatie
 • Werk en inkomen
 • Financien en belastingen
 • wijken: Zielhorst, Kattenbroek, Hoogland-Hoogland-west

Jurn de Vries (buitengewoon fractielid)

 • Bestuur
 • Publieksdienstverlening
 • Sociale en fysieke veiligheid
 • Stedelijk beheer
 • Milieu
 • Ruimtelijke ordening
 • Bereikbaarheid: RSV
 • Economie
 • Wonen
 • wijken: Randenbroek-Schuilenburg

Menno Tigelaar (steunfractielid)

 • specifieke aandachtsgebieden:

Laurens Wijmenga (steunfractielid)

 • specifieke aandachtsgebieden:

Ron van der Spoel (steunfractielid)

 • specifieke aandachtsgebieden:

Femke van de Kolk (steunfractielid / interim-fractieassistent m.i.v. 1 augustus 2013)

 • algemene organisatorische assistentie
 • maakt als 'webredacteur fractie' deel uit van het webteam.
 • specifieke aandachtsgebieden (als steunfractielid):