fractie

samenstelling fractie

Raadsleden: 

  • Simone Kennedy-Doornbos, raadslid, fractievoorzitter
  • Ron van der Spoel, raadslid, vice-fractievoorzitter
  • Rutger Dijksterhuis, raadslid
  • Gert Hunink, raadslid
  • Menno Tigelaar, raadslid

Overige fractieleden:

  • Femke van de Kolk, buitengewoon fractielid
  • Laurens Wijmenga, buitengewoon fractielid
  • Jan Steven Eilander, steunfractielid
  • Joan de Haan, fractie-assistent

voorlichting (politiek-inhoudelijk):

Simone Kennedy-Doornbos, fractievoorzitter

Ondersteund door: fractie-assistent (Joan de Haan), overige fractieleden, webteam.

 

fractiebestuur

Simone Kennedy voorzitter
Ron van der Spoel vice-voorzitter                                                        
Laurens Wijmenga penningmeester

contactgegevens fractieleden

naam  e-mailadres  telefoonnummer 
Simone Kennedy-Doornbos  sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl  06 - 415 728 74
Ron van der Spoel plr.vanderspoel@amersfoort.nl 06 - 517 879 26
Rutger Dijksterhuis rk.dijksterhuis@amersfoort.nl 06 - 349 354 83
Gert Hunink gh.hunink@amersfoort.nl 06 - 171 234 36
Menno Tigelaar m.tigelaar@amersfoort.nl 06 - 531 253 37
Femke van de Kolk f.vandekolk@amersfoort.nl 06 - 147 087 34
Laurens Wijmenga al.wijmenga@amersfoort.nl 06 - 123 725 98 
Jan Steven Eilander    
Joan de Haan fractie.christenunie@amersfoort.nl   
     

portefeuilleverdeling binnen fractie

Op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.