fractie

samenstelling fractie

Raadsleden: 

 • Simone Kennedy-Doornbos, raadslid, fractievoorzitter
 • Ron van der Spoel, raadslid, vice-fractievoorzitter
 • Rutger Dijksterhuis, raadslid
 • Gert Hunink, raadslid
 • Femke van de Kolk, raadslid

Overige fractieleden:

 • Laurens Wijmenga, buitengewoon fractielid
 • vacature, buitengewoon fractielid
 • Joan de Haan, fractie-assistent

contactgegevens fractie

Raadsfractie ChristenUnie Amersfoort
p/a Stadhuis Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA  AMERSFOORT

voorlichting (politiek-inhoudelijk):

Simone Kennedy-Doornbos, fractievoorzitter

Ondersteund door: fractie-assistent (Joan de Haan), overige fractieleden, webteam.

 

fractiebestuur

Simone Kennedy voorzitter
Ron van der Spoel vice-voorzitter                                                        
Laurens Wijmenga penningmeester

contactgegevens fractieleden

naam  e-mailadres  telefoonnummer 
Simone Kennedy-Doornbos  sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl  06 - 415 728 74
Ron van der Spoel plr.vanderspoel@amersfoort.nl 06 - 517 879 26
Rutger Dijksterhuis rk.dijksterhuis@amersfoort.nl 06 - 349 354 83
Gert Hunink gh.hunink@amersfoort.nl 06 - 171 234 36
Femke van de Kolk f.vandekolk@amersfoort.nl 06 - 347 451 75
 
Laurens Wijmenga al.wijmenga@amersfoort.nl 06 - 123 725 98 
Joan de Haan fractie.christenunie@amersfoort.nl   
     

De raadsleden en buitengewoon fractieleden zijn per post te bereiken via het postadres van de fractie, zie 'contactgegevens fractie' (hierboven).

portefeuilleverdeling binnen fractie

Op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.

Aanvullend hebben ook de buitengewoon fractieleden een samengestelde portefeuille, waarmee ze ondersteunend zijn aan de raadsleden:

buitengewoon fractielid Laurens Wijmenga:

 • Zorg, welzijn en wijkontwikkeling m.u.v.: Jeugdzorg, Awbz en Wmo
 • Cultureel klimaat
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Stedelijk beheer en milieu
 • Economie en wonen
 • Financiën en belastingen

voorheen Jan Steven Eilander (teruggetreden als buitengewoon fractielid):

 • Werk & inkomen
 • Algemeen bestuur & public affairs
 • Veiligheid en handhaving
 • Onderwijs
 • Sport
 • Mobiliteit
 • Zorg: Awbz en Wmo
 • Jeugdzorg

wijkverdeling binnen fractie

Binnen de fractie zijn de wijken verdeeld over de fractieleden, om als fractielid extra aandacht te kunnen geven aan één of meerdere wijken. De verdeling van de wijken onder de fractieleden is als volgt:

Simone Kennedy (raadslid:

 • Leusderkwartier
 • De Berg
 • De Hoef

Ron van der Spoel (raadslid):

 • Vathorst

Rutger Dijksterhuis (raadslid):

 • Kattenbroek
 • Nieuwland
 • Zielhorst

Gert Hunink (raadslid):

 • Kruiskamp-Koppel
 • Liendert
 • Rustenburg
 • Schothorst
 • Stadskern

Femke van de Kolk (raadslid):

 • Soesterkwartier
 • Hoogland

Laurens Wijmenga (buitengewoon fractielid):

 • Randenbroek
 • Schuilenburg

voorheen Jan Steven Eilander (teruggetreden als buitengewoon fractielid):

 • Hooglanderveen