Fractie 2022-2026

Fractieleden

 • Hans Bol (raadslid, fractievoorzitter)

  hwi.bol@amersfoort.nl

  Portefeuille 

  • Duurzaamheid
  • Bestuur en dienstverlening
  • Financiën en belastingen 
  • Bedrijfsvoering
 • Hanske Mulder-van Maanen (raadslid)

  aj.mulder-vanmaanen@amersfoort.nl

  Portefeuille 

  • Stedelijk beheer en milieu
  • Cultuur
  • Sociaal domein
  • Werk en inkomen
 • Jan Steven Eilander (raadslid)

  js.eilander@amersfoort.nl

  Portefeuille 

  • Wonen, ruimtelijke ordening
  • Werk en inkomen
  • Veiligheid

 • Marcel Koning (raadslid)

  gm.koning@amersfoort.nl

  Portefeuille 

  • Mobiliteit
  • Sport
  • Economie
  • Onderwijs en jeugd
 • Oeds-Willem Miedema (buitengewoon fractielid)

 • Reinier Polinder (buitengewoon fractielid)

Op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'Samenstelling gemeenteraad en woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met (deel)programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.