geschiedenis

Geschiedenis

Laatste update: 10 mei 2017

1970-1998
In Amersfoort is de ChristenUnie - uiteraard in haar voorgangers - in de gemeenteraad vertegenwoordigd sinds 1970. Het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) doet dan zijn intrede in de raad.

De volgende personen hebben het GPV vertegenwoordigd:

  • 1970-1981: H. J. Runhaar
  • 1974-1978: J.P. de Vries
  • 1981-1982: J.P. de Vries
  • 1982-1984: C. Hoksbergen
  • 1984-1993: Joh. Vonkeman
  • 1990-2000: Th. Haasdijk
  • 1993-2002: P. Jonkman
  • 2000-2002: P.J.T. van Daalen

De Reformatorische Politieke Federatie (RPF) trekt voorafgaande aan de vorming van de ChristenUnie gezamenlijk op met de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). In die samenwerking is het RPF-lid J. van der Does van 1990 -1994 gemeenteraadslid.

1998-2002
In 1998 gaan de SGP en de RPF samen met het GPV de verkiezingen in. Dat resulteert in een fractie die vier zetels bezet. Twee GPV-ers (Haasdijk, fractievoorzitter en Jonkman), het RPF-lid Van der Does en de SGP-er Paauwe. Bij de collegevorming na de verkiezingen mag deze fractie ook een wethouder leveren in de persoon van P. Jonkman. Van der Does treedt in 2000 om gezondheidsredenen af en wordt opgevolgd door de SGP-er Van Bezooijen.

Helaas eindigt de samenwerking bij de verkiezingen van 2002. De (inmiddels gevormde) ChristenUnie en de SGP gaan afzonderlijk de verkiezingen in. De SGP behaalt geen zetel, terwijl de ChristenUnie terugvalt naar drie zetels. Jonkman blijft wethouder, maar is sinds 2002 als gevolg van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen (invoering dualisme) geen gemeenteraadslid meer.

2002-2006
In  deze periode bestaat de fractie van de ChristenUnie uit de volgende leden: P.J.T. (Hans) van Daalen (fractievoorzitter), M. (Menno) Tigelaar, H.G. (Hetty) van Berkum-Admiraal. De fractie wordt ondersteund door een fractieassistent (Anne Haan) en een aantal adviserende leden. Daarvan zijn J.S. (Jan Sytze) van Wijnen en G.H. (Gert) Hunink buitengewoon commissielid. Om gezondheidsredenen moet J.S. van Wijnen zijn functie tijdens deze raadsperiode neerleggen.

2006-2010
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 blijkt dat de ChristenUnie wederom drie zetels in de gemeenteraad heeft. Deze worden in eerste instantie ingevuld door P.J.T. (Hans) van Daalen (fractievoorzitter), M. (Menno) Tigelaar en H.G. (Hetty) van Berkum-Admiraal. De ondersteuning bestaat uit een fractieassistent (Anne Haan) en een schaduwfractie. Daarvan zijn G.H. (Gert) Hunink en T. (Theo) Haasdijk buitengewoon commissielid. Omdat de ChristenUnie wederom deelneemt aan het college, maar Jonkman is teruggetreden als wethouder, neemt Hans van Daalen zijn positie over als wethouder. S.J. (Simone) Kennedy- Doornbos neemt zitting in de gemeenteraad in de plaats van Hans van Daalen. Menno Tigelaar wordt fractievoorzitter. Bas de Groot wordt fractieassistent.

2010-2014
In 2010 behaalt de ChristenUnie opnieuw drie zetels, die worden ingenomen door Hans van Daalen (fractievoorzitter), Simone Kennedy-Doornbos en Menno Tigelaar. Theo Haasdijk en Gert Hunink blijven buitengewoon fractielid, Bas de Groot blijft fractieassistent. Bij de collegevorming blijft de ChristenUnie buiten het college. Nadat Hans van Daalen een benoeming tot wethouder van Barneveld heeft aanvaard, neemt Rutger Dijksterhuis zijn zetel in de gemeenteraad over en Menno Tigelaar het fractievoorzitterschap. Begin 2011 leidt een collegecrisis ertoe dat de ChristenUnie in de persoon van Menno Tigelaar alsnog toetreedt tot het college. Gert Hunink neemt zijn zetel in de raad over; Simone Kennedy wordt fractievoorzitter, Remco van Mulligen wordt buitengewoon fractielid. In juni neemt Theo Haasdijk ontslag als buitengewoon fractielid. De tweede helft van 2011 hebben de gekozen raadsleden daardoor ondersteuning gehad van één buitengewoon fractielid. Vanaf april 2012 treedt Jurn de Vries op als tweede buitengewoon fractielid.

In december 2012 doet zich in de raad opnieuw een politieke crisis voor. Alle wethouders bieden hun ontslag aan. Na twee maanden treedt een nieuw college aan waarin de ChristenUnie niet vertegenwoordigd is. Dat betekent het (ontijdige) einde van het wethouderschap van Menno Tigelaar. De fractie werkt in de oppositie toe naar de verkiezingen van maart 2014.

Begin juli 2013 nemen Bas de Groot (steunfractielid/fractie-assistent) en Remco van Muilligen (buitengewoon fractielid) afscheid van de fractie. Bas vanwege zijn lijsttrekkerschap voor de ChristenUnie in Amsterdam. Remco vanwege het niet kunnen combineren van zijn buitengewoon fractielidmaatschap met zijn andere activiteiten. Femke van de Kolk wordt interim-fractie-assistent voor de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. Menno Tigelaar is op dat moment sinds zijn terugtreden als wethouder weer volop betrokken bij het werk van de fractie, nu in de rol van steunfractielid.

2014-2018
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 groeide de ChristenUnie van 3 naar 5 zetels. Na de verkiezingen werd de fractie gevormd door Simone Kennedy (fractievoorzitter), Ron van der Spoel (vicefractievoorzitter), Rutger Dijksterhuis, Gert Hunink en Menno Tigelaar. Femke van de Kolk en Laurens Wijmenga, zij stonden op de zesde en zevende plek op de kandidatenlijst, traden toe als buitengewoon fractielid. De functie van fractieassistent werd na de verkiezingen ingevuld door Joan de Haan, die vanaf eind 2013 betrokken raakte bij de fractie-ondersteuning. 

De ChristenUnie trad toe tot een college bestaande uit D66, VVD, ChristenUnie en PvdA. Vanuit de ChristenUnie trad Menno Tigelaar toe tot het college, waarmee hij zijn werk als wethouder, na een onderbreking van ongeveer een jaar, kon voortzetten. Met het vertrek van Menno uit de fractie werd Femke van de Kolk na een korte periode als buitengewoon fractielid nu raadslid. Jan Steven Eilander (nummer 10 op de kandidatenlijst) trad toe als tweede buitengewoon fractielid. In december 2014 trad hij ook weer terug vanwege persoonlijke redenen.
 
Rond de verkiezingen in maart 2014 werden contacten onderhouden tussen ChristenUnie en SGP in Amersfoort, welke er toe leidden dat de ChristenUnie aan SGP in Amersfoort aanbood om in de raadsperiode 2014-2018 een fractie-adviseur namens de SGP te leveren. Van mei 2014 is die rol ingevuld door Martijn Meeuse. De fractie-adviseur namens de SGP maakt officieel geen deel uit van de fractie, maar krijgt de ruimte om mee te vergaderen met de ChristenUnie-fractie ter voorbereiding op raads- en commissievergaderingen.
 
Laurens Wijmenga is na de verkiezingen bijna 3 jaar buitengewoon fractielid geweest, waarna ook hij vanwege persoonlijke redenen in december 2016 terugtrad. Hij werd vervangen door nieuw buitengewoon fractielid Esther Marskamp (plek 8 op de kandidatenlijst).