Afdeling

Afdeling ChristenUnie Amersfoort

De ChristenUnie is een landelijk verband van personen en lokale verbanden. De lokale verbanden waarin ChristenUnie-leden samenwerken heten "lokale afdelingen" (tot 1 januari 2016 werden het kiesverenigingen genoemd). Daarvan zijn er ca. 200 in Nederland. De lokale afdeling ChristenUnie Amersfoort is er één van. Het is één van de grootste afdelingen van de ChristenUnie. De afdeling heeft als doel (zoals vermeld in artikel 2 van de statuten) 'de doelstellingen van de ChristenUnie te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau in het door de ChristenUnie aangewezen werkgebied'.

Het werkgebied van de lokale afdeling ChristenUnie Amersfoort is de gemeente Amersfoort. Leden van de afdeling zijn dus ChristenUnie-leden die woonachtig binnen de grenzen van de gemeente Amersfoort. Leden zijn voor onze partij van belang om verschillende redenen, o.a.:

  1. Het is een bron van rekrutering voor aankomende bestuursleden en politici.
  2. Leden zijn nodig om bij te dragen aan standpuntbepaling binnen een partij. Met meer leden is er ook meer input met kennis, ideeen en creativiteit. leden hebben immers invloed op de inhoud van het partijprogramma op lokaal, provinciaal, landelijk en europees niveau.
  3. Leden hebben rechtstreekse invloed op de samenstelling van de kandidatenlijsten in de aanloop naar de verkiezingen. Dit is een belangrijke vorm van directe partijdemocratie.
  4. Leden kunnen de lokale of de provinciale fractie nogals eens helpen vanuit een stuk deskundigeheid.
  5. Leden kunnen worden opgeroepen om als biddende achterban te fungeren.
  6. Meer leden zorgen ervoor dat de financiele draagkracht van de partij vergroot wordt.

De leden kiezen een bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor ledenwerving, bijeenkomsten, het opstellen van een verkiezingsprogramma, organiseren van bijeenkomsten, samenstellen van een kandidatenlijst, stimuleren van deelname aan cursussen en trainingen door leden en een goed financieel beleid. De statuten en reglementen van de afdeling zijn de kaders voor de leden van de vereniging. De statuten van deze lokale afdelingen zijn ondergebracht bij de regionale Kamer van Koophandel. Één van de belangrijkste taken van een lokaal bestuur is het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen en alles wat daarmee samenhangt.