Afdelingsbestuur

bestuurssamenstelling

Naam Functie  Portefeuille
Martin Hogendoorn voorzitter
Frits van Arkel vicevoorzitter Programma
Joan de Haan secretaris
Bea Achterbergh algemeen bestuurslid Talent 
Bram van den Berg algemeen bestuurslid Campagne
     
Vaste adviseur
Hans Bol fractievoorzitter 
     

bestuursfuncties en -portefeuilles

Functie Bijbehorende taken / aandachtsgebieden
voorzitter alg. leiding, bestuursbeleid, commmunicatie intern/extern, interne organisatie
vicevoorzitter plaatsvervangend voorzitter bij diens afwezigheid
secretaris secretariaat, organisatie ALV, ledenadministratie, ledenwerving
penningmeester beheer financiën
   
Portefeuille  Hieronder vallen: 
Programma verkiezingsprogramma
Campagne verkiezingscampagne
Talent werving & selectie, opleiding & training

 

inrichting organisatie

De inrichting van onze organisatie is gebaseerd op de 3 pijlers, terug te vinden in de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en de inrichting van werkgroepen. Naast de 3 organisatiepijlers zijn er aandachtsgebieden die deze pijlers ondersteunen. 

Drie organisatiepijlers
  • Programma
  • Campagne
  • Talent
Overige aandachtsgebieden
  • Ledenbetrokkenheid
  • Netwerken
  • Doelgroepenbesef/-benadering