afdelingsbestuur

bestuurssamenstelling

bestuursleden bestuursfunctie  portefeuille/rol
Margreet Kramer-Schutte voorzitter
Frits van Arkel vicevoorzitter portefeuille: Programma
Vacature secretaris
Peter de Putter penningmeester portefeuille: Campagne
Bea Achterbergh algemeen bestuurslid portefeuille: Talent 
algemeen bestuurslid portefeuille: Samenwerking
Martin Hogendoorn Algemeen bestuurslid portefeuille: Campagne
bestuursvacatures     
bestuursondersteuning:    
bestuursvacatures  
     
vaste adviseur:
Simone Kennedy-Doornbos fractievoorzitter 
     

bestuursfuncties en -portefeuilles

bestuursfunctie bijbehorende taken / aandachtsgebieden
voorzitter alg. leiding, bestuursbeleid, commmunicatie intern/extern, interne organisatie
vicevoorzitter plaatsvervangend voorzitter bij diens afwezigheid
secretaris secretariaat, organisatie ALV, ledenadministratie, ledenwerving
penningmeester beheer verenigingsfinanciën
   
bestuursportefeuille  hieronder vallen: 
Programma verkiezingsprogramma 2018-2022
Campagne verkiezingscampagne GR2018
Talent werving & selectie, opleiding & training

 

inrichting organisatie

De inrichting van onze organisatie is gebaseerd op de 3 pijlers, terug te vinden in de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en de inrichting van werkgroepen. Naast de 3 organisatiepijlers zijn er aandachtsgebieden die deze pijlers ondersteunen. Deze organisatiepijlers en overige aandachtsgebieden vloeien voort uit het beleidsplan afdeling ChristenUnie Amersfoort 2014-2018 (vastgesteld door de leden).

3 organisatiepijlers/bestuursportefeuilles:
  • Programma
  • Campagne
  • Talent
Overige aandachtsgebieden:
  • ledenbetrokkenheid
  • netwerken
  • doelgroepenbesef/-benadering