Afdelingsbestuur

bestuurssamenstelling

Naam Functie  Portefeuille
Martin Hogendoorn voorzitter Talent
Bas Verheij penningmeester
Willemijn Felten - Geijtenbeek secretaris Privacy-coördinator
Sara van Oordt - Jonckheere algemeen bestuurslid Communicatie
Jaap Jan Boer algemeen bestuurslid
Jaap Wisse algemeen bestuurslid
     
Vaste adviseur
Hans Bol fractievoorzitter 
     

bestuursfuncties en -portefeuilles

Functie Bijbehorende taken / aandachtsgebieden
voorzitter alg. leiding, bestuursbeleid, commmunicatie intern/extern, interne organisatie
vicevoorzitter plaatsvervangend voorzitter bij diens afwezigheid
secretaris secretariaat, organisatie ALV, ledenadministratie, ledenwerving
penningmeester beheer financiën
   
Portefeuille  Hieronder vallen: 
Programma verkiezingsprogramma
Campagne verkiezingscampagne
Talent werving & selectie, opleiding & training

 

inrichting organisatie

De inrichting van onze organisatie is gebaseerd op de 3 pijlers, terug te vinden in de portefeuilleverdeling binnen het bestuur en de inrichting van werkgroepen. Naast de 3 organisatiepijlers zijn er aandachtsgebieden die deze pijlers ondersteunen. 

Drie organisatiepijlers
  • Programma
  • Campagne
  • Talent
Overige aandachtsgebieden
  • Ledenbetrokkenheid
  • Netwerken
  • Doelgroepenbesef/-benadering