Afdelingsvergadering (ALV)

Kansen voor Amersfoort in coronatijd

Het is een spannende tijd in de politiek, de landelijke politiek staat voor grote uitdagingen en die klinken door in lokale oplossingen en vraagstukken. Het Corona virus zorgt voor grote uitdagingen in Amersfoort op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit. Tijdens dit Politiek Café op 24 september willen we u praten over wat de lokale politiek kan leren van de aanpak van deze uitdagingen en welke rol de gemeente hierin kan spreken. Drie experts komen vertellen over hun ervaringen tijdens de eerste golf van corona.

Ook al zitten we nog midden deze onrustige tijd, toch willen we ook vooruit kijken naar de lessen die we in deze tijd leren en kijken we hoopvol uit na de periode na corona op deze avond. De volgende sprekers nemen ons mee over de onderwerpen gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit.

Astrid Posthouwer - Raad van Bestuur Meander Medisch Centrum

Arriën Boes - Directeur Havo Vwo van scholengemeenschap Guido

Alex van der Woerd – Directeur en oprichter buurauto

U bent tijdens dit Politiek Cafe welkom in de in de Ontmoetingskerk, Angelinapolder 1 te Amersfoort. Vanwege coronamaatregelen kan het zijn dat niet iedereen aanwezig kan zijn. Dus meldt u van te voren aan.

Programma

19.45 - 20.00    uur      Inloop

20.00 - 21.30    inhoudelijke bijdrag

21.30               uur       afsluiting met drankje

Aanmelden

Let op! We houden ons aan de RIVM voorschriften, waardoor er minder ruimte is, Dus vooraf opgeven is noodzakelijk. Aanmelden kan hiernaast.

We hopen u op 24 september aanstaande te ontmoeten.

Hartelijke groet van het bestuur

Martin Hogendoorn (Voorzitter)

Frits van Arkel (Vice Voorzitter)

Joan de Haan

Bea Achterbergh

Peter de Putter

Bram van den Berg

ALV/afdelingsvergadering - data en info

Eerstvolgend:
 • 12 maart 2020 - ALV (jaarvergadering 2020) in combinatie met Politiek Café vanaf 18.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Albert Schweitzersingel 69.
Vergaderdocumenten:
De vergaderdocumenten van gehouden en te houden ALV's, ook de notulen, kunt u hier vinden. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de ChrstenUnie Amersfoort. 
Bent u uw inlognaam en/of wachtwoord vergeten? <klik hier>
 
Laatstgehouden:
 • 6 maart 2019 ALV (Jaarvergadering 2019)
 • 13 juni 2018 - ALV (jaarvergadering 2018) terugblik verkiezingen, fractie aan het woord over coalitievorming
 • 5 oktober 2017 - ALV, kandidatenlijst GR2018 vastgesteld, verkiezingsprogramma GR2018 vastgesteld.
 • 22 maart 2017 - extra afdelingsvergadering over 'samenwerking met SGP'
 • 16 februari 2017 - ALV (jaarvergadering 2017) + 'interactieve workshop Actuele Politiek'
 • 17 maart 2016 - ALV (jaarvergadering 2016)
 • 18 maart 2015 - ALV (jaarvergadering 2015)
 • 6 november 2014 - ALV (o.a. beleidsplan bestuur, benoeming bestuursleden, actuele politiek)
 • 24 april 2014 - ALV (jaarvergadering 2014, terugblik verkiezingen GR2014, a.s. verkiezingen EP)
 • 25 november 2013 - ALV (o.a. vaststelling verkiezingsprogramma 2014-2018)
 • 17 oktober 2013 - ALV (o.a. vaststelling kandidatenlijst)