Afdelingsvergadering (ALV)

ALV/afdelingsvergadering - data en info

Eerstvolgend
 • Oktober 2023 - meer informatie volgt
Vergaderdocumenten
De vergaderdocumenten van gehouden en te houden ALV's, ook de notulen, kunt u hier vinden. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de ChristenUnie Amersfoort. 
Bent u uw inlognaam en/of wachtwoord vergeten? <klik hier>
 
Laatstgehouden
 • 20 april 2023 - ALV met financieel jaarverslag en politiek café over wonen in Amersfoort in 2035
 • 13 oktober 2022 - ALV met verlenging termijn voorzitter en politiek café over armoede
 • 21 april 2022 - ALV met oa financieel jaarverslag en afscheid fractieleden en wethouder
 • 7 oktober 2021 - ALV gemeenteraadsverkiezingen 2022, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma
 • 22 april 2021 - ALV over de gemeenteraadsverkiezingen 2022, verkiezingsprogramma en financieel jaarverslag
 • 21 januari 2021 - ALV over Tweede Kamerverkiezingen 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen 2020
 • 12 maart 2020 ALV (Jaarvergadering 2020) in combinatie met Politiek Café
 • 6 maart 2019 ALV (Jaarvergadering 2019)
 • 13 juni 2018 - ALV (jaarvergadering 2018) terugblik verkiezingen, fractie aan het woord over coalitievorming
 • 5 oktober 2017 - ALV, kandidatenlijst GR2018 vastgesteld, verkiezingsprogramma GR2018 vastgesteld.