Afdelingsvergadering (ALV)

Uitnodiging Politiek café en ALV

Het is een spannende tijd in de politiek, de landelijke politiek staat voor grote uitdagingen en die klinken door in lokale oplossingen en vraagstukken. En in de lokale politiek maken we ons alweer op voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Om je bij te praten over de ontwikkelingen in Amersfoort, ben je welkom op 12 maart. Dan beleggen we een politiek café, met aansluitend de Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand is er gelegenheid om samen te eten met onze fractieleden en daarna gaan we in gesprek over een actueel lokaal thema. De avond wordt gehouden in het gebouw van het Leger des Heils, aan de Albert Schweitzersingel 69 te Amersfoort.

Het thema van dit politiek café:

Waarom wonen we zoals we wonen en hoe houden we dit vol?’ 

Rutger Dijksterhuis (fractielid CU Amersfoort), zorgt voor de inhoudelijke bijdrage.

Tijdens de ALV staan onder meer het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 op de agenda en willen we nieuwe bestuursleden aan u voorstellen.

Programma

17.45               uur       inloop

18.00 - 18.45    uur       eten met de fractie

19.00 - 19.30    uur       wonen

19.30 - 20.30    uur       gespreksronde, koffie

20.30 - 21.00    uur       ALV

21.00               uur       afsluiting met drankje

Aanmelden

De stukken voor de vergadering komen uiterlijk een week voor de ALV beschikbaar.

Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/VyVrZAzQXjLA8viw8.

We hopen je op 12 maart aanstaande te ontmoeten.

 

Hartelijke groet van het bestuur

Frits van Arkel (Vice Voorzitter)

Bea Achterbergh

Martin Hogendoorn

Peter de Putter

Bram van den Berg

ALV/afdelingsvergadering - data en info

Eerstvolgend:
 • 12 maart 2020 - ALV (jaarvergadering 2020) in combinatie met Politiek Café vanaf 18.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Albert Schweitzersingel 69.
Vergaderdocumenten:
De vergaderdocumenten van gehouden en te houden ALV's, ook de notulen, kunt u hier vinden. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de ChrstenUnie Amersfoort. 
Bent u uw inlognaam en/of wachtwoord vergeten? <klik hier>
 
Laatstgehouden:
 • 6 maart 2019 ALV (Jaarvergadering 2019)
 • 13 juni 2018 - ALV (jaarvergadering 2018) terugblik verkiezingen, fractie aan het woord over coalitievorming
 • 5 oktober 2017 - ALV, kandidatenlijst GR2018 vastgesteld, verkiezingsprogramma GR2018 vastgesteld.
 • 22 maart 2017 - extra afdelingsvergadering over 'samenwerking met SGP'
 • 16 februari 2017 - ALV (jaarvergadering 2017) + 'interactieve workshop Actuele Politiek'
 • 17 maart 2016 - ALV (jaarvergadering 2016)
 • 18 maart 2015 - ALV (jaarvergadering 2015)
 • 6 november 2014 - ALV (o.a. beleidsplan bestuur, benoeming bestuursleden, actuele politiek)
 • 24 april 2014 - ALV (jaarvergadering 2014, terugblik verkiezingen GR2014, a.s. verkiezingen EP)
 • 25 november 2013 - ALV (o.a. vaststelling verkiezingsprogramma 2014-2018)
 • 17 oktober 2013 - ALV (o.a. vaststelling kandidatenlijst)