Afdelingsvergadering (ALV)

ALV/afdelingsvergadering - data en info

Eerstvolgend
 • 21 april 2022 - ALV met oa het financieel jaarverslag
Vergaderdocumenten
De vergaderdocumenten van gehouden en te houden ALV's, ook de notulen, kunt u hier vinden. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de ChristenUnie Amersfoort. 
Bent u uw inlognaam en/of wachtwoord vergeten? <klik hier>
 
Laatstgehouden
 • 7 oktober 202 - ALV gemeenteraadsverkiezingen 2022, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma
 • 22 april 2021 - ALV over de gemeenteraadsverkiezingen 2022, verkiezingsprogramma en financieel jaarverslag
 • 21 januari 2021 - ALV over Tweede Kamerverkiezingen 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen 2020
 • 12 maart 2020 ALV (Jaarvergadering 2020) in combinatie met Politiek Café
 • 6 maart 2019 ALV (Jaarvergadering 2019)
 • 13 juni 2018 - ALV (jaarvergadering 2018) terugblik verkiezingen, fractie aan het woord over coalitievorming
 • 5 oktober 2017 - ALV, kandidatenlijst GR2018 vastgesteld, verkiezingsprogramma GR2018 vastgesteld.
 • 22 maart 2017 - extra afdelingsvergadering over 'samenwerking met SGP'
 • 16 februari 2017 - ALV (jaarvergadering 2017) + 'interactieve workshop Actuele Politiek'
 • 17 maart 2016 - ALV (jaarvergadering 2016)
 • 18 maart 2015 - ALV (jaarvergadering 2015)
 • 6 november 2014 - ALV (o.a. beleidsplan bestuur, benoeming bestuursleden, actuele politiek)
 • 24 april 2014 - ALV (jaarvergadering 2014, terugblik verkiezingen GR2014, a.s. verkiezingen EP)
 • 25 november 2013 - ALV (o.a. vaststelling verkiezingsprogramma 2014-2018)
 • 17 oktober 2013 - ALV (o.a. vaststelling kandidatenlijst)