Afdelingsvergadering (ALV)

ALV/afdelingsvergadering - data en info

Eerstvolgend
  • Donderdag 20 april 2023 - ALV in combinatie met Politiek Café. Meer informatie volgt.
Vergaderdocumenten
De vergaderdocumenten van gehouden en te houden ALV's, ook de notulen, kunt u hier vinden. Deze is alleen toegankelijk voor leden van de ChristenUnie Amersfoort. 
Bent u uw inlognaam en/of wachtwoord vergeten? <klik hier>
 
Laatstgehouden
  • 21 april 2022 - ALV met oa financieel jaarverslag en afscheid fractieleden en wethouder
  • 7 oktober 2021 - ALV gemeenteraadsverkiezingen 2022, kandidatenlijst en verkiezingsprogramma
  • 22 april 2021 - ALV over de gemeenteraadsverkiezingen 2022, verkiezingsprogramma en financieel jaarverslag
  • 21 januari 2021 - ALV over Tweede Kamerverkiezingen 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen 2020
  • 12 maart 2020 ALV (Jaarvergadering 2020) in combinatie met Politiek Café
  • 6 maart 2019 ALV (Jaarvergadering 2019)
  • 13 juni 2018 - ALV (jaarvergadering 2018) terugblik verkiezingen, fractie aan het woord over coalitievorming
  • 5 oktober 2017 - ALV, kandidatenlijst GR2018 vastgesteld, verkiezingsprogramma GR2018 vastgesteld.