afdelingsvergadering (ALV)

ALV/afdelingsvergadering - data en info

Eerstvolgend:
  • 13 juni 2018 - o.a. terugblik verkiezingen, jaarverslag bespreken en de fractie aan het woord over coalitievorming
Vergaderdocumenten:
De vergaderdocumenten van gehouden en te houden ALV's, ook de notulen, kunt u vinden via het menu Partij > Mediatheek > ALV.
inlognaam en/of wachtwoord vergeten? <klik hier>
 
Laatstgehouden:
  • 5 oktober 2017 - ALV, kandidatenlijst GR2018 vastgesteld, verkiezingsprogramma GR2018 vastgesteld.
  • 22 maart 2017 - extra afdelingsvergadering over 'samenwerking met SGP'
  • 16 februari 2017 - ALV (jaarvergadering 2017) + 'interactieve workshop Actuele Politiek'
  • 17 maart 2016 - ALV (jaarvergadering 2016)
  • 18 maart 2015 - ALV (jaarvergadering 2015)
  • 6 november 2014 - ALV (o.a. beleidsplan bestuur, benoeming bestuursleden, actuele politiek)
  • 24 april 2014 - ALV (jaarvergadering 2014, terugblik verkiezingen GR2014, a.s. verkiezingen EP)
  • 25 november 2013 - ALV (o.a. vaststelling verkiezingsprogramma 2014-2018)
  • 17 oktober 2013 - ALV (o.a. vaststelling kandidatenlijst)