vacatures

Actuele vacatures ChristenUnie Amersfoort

Aftrap campagne GR2022 6 novemer

Hier gaan we voor

Samen recht doen. Dat streven wij in ieder geval na op lokaal niveau en dat is misschien wel harder nodig dan ooit. Het vertrouwen in de politiek is laag, onder andere doordat er afstand wordt ervaren tussen wat er leeft in de samenleving en wat er speelt in de politiek. Dat is niet wat we willen, zeker in het licht van de forse uitdagingen die momenteel op ons afkomen: armoede als gevolg van inflatie en hoge energieprijzen, woningtekort, opvang asielzoekers, etc. We geloven dat het de dialoog én samenwerking tússen inwoners en tussen inwoners en politiek hard nodig is om grote maatschappelijke uitdagingen samen aan te gaan.

Om dit te bereiken zijn we als bestuur en fractie bezig met het inrichten van een zogenaamde HUB om deze dialogen tot stand te brengen. In de HUB moet samenleving en politiek aan elkaar verbinden, verbinding tussen fractieleden, leden van de ChristenUnie en inwoners.

We gaan aan de slag met het organiseren van activiteiten en momenten om die betrokkenheid vorm te geven, denk aan spreekuren van fractieleden, themawandelingen, politieke cafés/borrels, etc. Dat kunnen we uiteraard niet alleen – daar hebben we elkaar en dus ook jou hard voor nodig. We staan open voor ideeën en onderwerpen - dus grijp die kans! Je kunt ons bereiken via bestuur@amersfoort.christenunie.nl.

 Vacature organisatorisch talent

Om bovengenoemde activiteiten te kunnen organiseren zoeken we hulp! Het gaat om praktische hulp: 

  • In overleg met de fractieleden spreekuren organiseren in de wijk: locatie bepalen en boeken, contact met communicatiegroep
  • In overleg met het bestuur (Jaap en JaapJan) politiek cafés en andere vormen van dialoog organiseren: locatie boeken, sprekers/gasten benaderen, contact met communicatiegroep

Je kunt je ook voor een deel van dit werk aanmelden, bijv. alleen de spreekuren, of 1 politiek café per jaar….  

We zoeken daarnaast mensen die vanuit hun eigen kennis of ervaring mee willen denken over
inhoudelijke onderwerpen: wonen, ruimtelijke ordening, veiligheid (mensenhandel/illegale prostitutie), werk & inkomen.

Vacature jongeren

Ten slotte zouden we graag jongeren meer willen betrekken en activeren binnen de Amersfoortse ChristenUnie afdeling . We zoeken naar mensen die daarover mee willen denken en werken om dit vorm te gaan geven. 

Je kunt je interesse voor één van deze werkzaamheden melden via bestuur@amersfoort.christenunie.nl.

Eerst ontdekken? Politiek iets voor jou?

  • Wil je ontdekken of de politiek - nu of op termijn - iets voor je is?
  • Wil je iets doen voor de ChristenUnie in Amersfoort? 
  • Neem dan contact met ons op!
Stuur bij interesse een bericht naar bestuur@amersfoort.christenunie.nl t.a.v. van bestuurslid Martin Hogendoorn (portefeuille Talent).
Staat hierboven niet direct iets tussen waar je door aangesproken wordt, maar ben je wel beschikbaar voor andere zaken, dan ontvangen we ook heel graag je reactie per e-mail!