Welkom

Een thuis hebben in Amersfoort is waardevol!

Nieuws

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wivdonderdag 15 maart 2018 11:00 Op 21 maart stemmen we voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn belangrijk voor de ChristenUnie: we willen ook in de komende periode ons geloof een stem geven en waardevol zijn in de politiek. Tegelijkertijd wordt het referendum over de Wiv gehouden – de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. lees verder

Woondebat Amersfoort 2018

Rutger Dijksterhuis wonendonderdag 15 maart 2018 08:27 De Amersfoortse woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal organiseerden 7 maart 2018 een drukbezocht inhoudelijk Verkiezingsdebat onder leiding van Mirjam Barendregt om ook de volgende gemeenteraad en het nieuwe college van B&W te ondersteunen in hun woonbeleid. lees verder

ChristenUnie Amersfoort ondertekent manifest Waardig Ouder worden

Esther ondertekent manifestmaandag 12 maart 2018 07:00 Kandidaat raadslid Esther Marskamp heeft zaterdag het manifest Waardig Ouder worden van de ChristenUnie ondertekend. Mensen blijven steeds langer in hun eigen woonomgeving wonen. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom spreekt De ChristenUnie door het ondertekenen van dit manifest zich uit in te zetten voor een lokale aanpak van eenzaamheid, een dementievriendelijke gemeente, aantrekkelijk vrijwilligerswerk, goede ondersteuning voor mantelzorgers, zorg op maat en betaalbaar sporten en bewegen. lees verder

Ook windenergie op zee!

windmolenswoensdag 07 maart 2018 11:36 We hebben de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn. Inmiddels is gebleken dat deze ambitie voor de energieopgave niet realiseerbaar is. We zullen dus streven naar zoveel mogelijk CO2-neutraal. Bovendien hebben we ook nog een niet-uitgewerkte Innovatiebox als het gaat om het energievraagstuk, dus waarvan we nu nog niet weten hoe we dat gaan oplossen. Dus werk aan de winkel, wat ons betreft. Daarom hebben we een motie ingediend om te onderzoeken of we kunnen deelnemen aan windenergieprojecten op zee of elders in het land. lees verder

ChristenUnie Amersfoort: Voorlopig vrijwilligersvergoeding niet afschaffen!

Lopen met oude vrouw en verzorgsterdinsdag 06 maart 2018 12:27 IndeBuurt033 betaalde in 2017 nog een vrijwilligersvergoeding van 7,50 euro per dagdeel aan de vrijwilligers die waren overgenomen vanuit organisaties als Stadsring 51. Maar al vanaf het begin was het de bedoeling om geen enkele vrijwilliger een vergoeding te geven. De afschaffing van de vrijwilligersvergoeding zou ingaan per 1 januari, maar is door protesten onder zowel medewerkers als vrijwilligers uitgesteld tot 1 april. De ChristenUnie wil eerst dat de gemeenteraad zich erover uitspreekt. Daarom dient de ChristenUnie een motie in om de vrijwilligersvergoeding voorlopig nog niet af te schaffen. lees verder

Wij presenteren ons Actieplan 'Jongeren uit de Schulden'

fullsizeoutput_3b8dzaterdag 03 maart 2018 22:05 37% van de MBO’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld en 25% van deze jongeren heeft een betalingsachterstand. 15% van de jongeren tussen de 18 en 27 jaar kent een risicovolle schuldsituatie. Jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs volgen hebben vaker schulden dan werkende jongeren. Daarom heeft de ChristenUnie een Actieplan Jongeren uit de Schulden opgesteld, om deze jongeren de helpende hand te reiken. lees verder

Vathorst De Laak moet ontwikkeld worden tot groen recreatiegebied

Groenhorstdonderdag 22 februari 2018 23:18 De rand van Vathorst-Noord is een mooi groen gebied. Veel inwoners van de stad maken veelvuldig gebruik van dit prachtige gebied, om bijvoorbeeld te wandelen, fietsen of om hard te lopen. Voor de ChristenUnie is het altijd de inzet geweest om de recreatiemogelijkheden in dit gebied uit te breiden. lees verder