welkom op de website van ChristenUnie Amersfoort!

Winst voor schone lucht en gezondheid

Schone luchtdonderdag 06 juli 2017 Winst voor de schone lucht en de gezondheid in de laatste Amersfoortse raadsvergadering voor het zomerreces. Twee voorstellen van de ChristenUnie, samen met GroenLinks en Amersfoort2014 ingediend, haalden een meerderheid: de aanpak van houtrook en van vervuilende scooters. lees verder

Algemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen 2018dinsdag 20 juni 2017 Fractievoorzitter Simone Kennedy heeft vanavond de algemene beschouwingen uitgesproken bij de behandeling van de Kadernota. lees verder

Verwarde personen: zorg waar mogelijk, veiligheid waar nodig

Verwarde personenvrijdag 16 juni 2017 Een van de thema’s waar de fractie van de ChristenUnie zich de laatste weken mee bezig heeft gehouden is het groeiende aantal incidenten in de stad door mensen met verward gedrag, meestal in het nieuws als ‘verwarde personen’. Eerste navraag bij het College bracht al snel een aantal getallen boven tafel. lees verder

Commotie over nieuwe coffeeshop

Snouckaertlaandonderdag 15 juni 2017 Aan de Snouckaertlaan 30 mag een nieuwe coffeeshop starten. Omwonenden en bedrijven in de buurt zijn boos en verontwaardigd. Aan Roots BV is een horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring verleend op 17 mei jl. lees verder

Coaching voor en door jongeren op de werkvloer!

Jongerencoachwoensdag 31 mei 2017 Naar aanleiding van de Ronde in april over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt werd duidelijk dat met name jongeren in het praktijkonderwijs problemen ervaren in de overgang van onderwijs naar een (gesubsidieerde) baan. Ze worden iets te snel ‘losgelaten’ na het verlaten van het (goed gestructureerde) onderwijs. Voor de fracties van de ChristenUnie, CDA, D66 en GroenLinks reden om te pleiten voor coaching voor deze jongeren op de werkvloer. lees verder