Welkom

De gekozen raadsleden voor de periode 2018-2022

v.l.n.r.: Hans Bol, Simone Kennedy, Gert Hunink, Rutger Dijksterhuis

Nieuws

Femke en Ron nemen afscheid van de raad

Oude fractiezaterdag 31 maart 2018 19:02 Op dinsdagavond 27 maart hebben Femke van de Kolk en Ron van der Spoel afscheid genomen van de gemeenteraad. De burgemeester heeft hen persoonlijk toegesproken. lees verder

Hertelling gemeenteraadsverkiezingen gemeente Amersfoort

4195_fullimage_verkiezingenzaterdag 24 maart 2018 17:41 Het Centraal Stembureau heeft op verzoek van twee inwoners opnieuw gekeken naar de uitslag van de verkiezingen. Zij hebben vanochtend bezwaar aangetekend tegen de verdeling van de restzetels. lees verder

Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort

4195_fullimage_verkiezingenzaterdag 24 maart 2018 17:39 Bij de verkiezingen voor de Amersfoortse gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 heeft volgens de voorlopige uitslag D66 de meeste stemmen gekregen (15%). Daarna hebben volgens de voorlopige uitslag de meeste stemmen: VVD 14,6%, CDA 13,1%, GroenLinks 13,1% en ChristenUnie 10,1%. lees verder

Uitslagenavond

29432542_1846610535352178_895339542632988672_nwoensdag 21 maart 2018 05:50 Wil je de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezingen volgen? Kom 21 maar vanaf 21.30 uur naar Stadscafé de Observant. lees verder

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wivdonderdag 15 maart 2018 11:00 Op 21 maart stemmen we voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn belangrijk voor de ChristenUnie: we willen ook in de komende periode ons geloof een stem geven en waardevol zijn in de politiek. Tegelijkertijd wordt het referendum over de Wiv gehouden – de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. lees verder

Woondebat Amersfoort 2018

Rutger Dijksterhuis wonendonderdag 15 maart 2018 08:27 De Amersfoortse woningcorporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal organiseerden 7 maart 2018 een drukbezocht inhoudelijk Verkiezingsdebat onder leiding van Mirjam Barendregt om ook de volgende gemeenteraad en het nieuwe college van B&W te ondersteunen in hun woonbeleid. lees verder

ChristenUnie Amersfoort ondertekent manifest Waardig Ouder worden

Esther ondertekent manifestmaandag 12 maart 2018 07:00 Kandidaat raadslid Esther Marskamp heeft zaterdag het manifest Waardig Ouder worden van de ChristenUnie ondertekend. Mensen blijven steeds langer in hun eigen woonomgeving wonen. Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers. Daarom spreekt De ChristenUnie door het ondertekenen van dit manifest zich uit in te zetten voor een lokale aanpak van eenzaamheid, een dementievriendelijke gemeente, aantrekkelijk vrijwilligerswerk, goede ondersteuning voor mantelzorgers, zorg op maat en betaalbaar sporten en bewegen. lees verder