Berichten geschreven door Hans Bol

 1. Parkeren banner nieuwsbrief (1).png
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 17 januari 2024

  Terugblik Referendum Parkeren

  Het referendum rond parkeren heeft de gemoederen in Amersfoort flink bezig gehouden. Het leidde tot een pittig debat in de gemeenteraad over hoe om te gaan met de uitslag en de plannen voor het parkeren. We vertellen je graag welke politieke keuzes we rond dit thema maakten en waarom.

  Lees verder
 2. Algemene beschouwingen 2023.png
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 31 oktober 2023

  Echte rijkdom

  "We zijn niet rijk door wat we bezitten, maar door wat we kunnen zonder. "

  - Immanuel Kant -

  Afgelopen week mochten we onze blik op de begroting voor 2024-2027 delen. Die begroting gaat over keuzes maken. Kort samengevat zijn dit onze keuzes:

  - We kiezen voor rust in het huishoudboekje.
  - We kiezen voor een nieuw en een betaalbaar parkeerbeleid.
  - We kiezen voor de toekomst van onze jongeren.
  - We kiezen voor hoop.

  Lees verder
 3. Natuurlijk zijn we open.jpeg
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 23 december 2022

  Energie besparen voor ondernemers

  Het afgelopen jaar heeft de gemeente diverse subsidies en regelingen in het leven geroepen om de explosief gerezen energiekosten te kunnen dempen. Dat was niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor de ondernemers in Amersfoort. Zo hebben we recent nog een subsidie ter beschikking gesteld voor ondernemers als overbrugging naar de TEK-regeling. Afgelopen week organiseerde onze fractie samen met de fracties van Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en CDA een informatieronde voor en met ondernemers om te bespreken wat zij zelf kunnen doen om energie(kosten) te besparen. 

  Lees verder
 4. IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 4 december 2021

  Aandacht voor zorg en gezinswoningen prioriteit in 2022

  Bij de laatste begroting van het huidige college stond voor de ChristenUnie het belang van toegankelijke zorg en nieuwe gezinswoningen voorop. In dit bericht mijn terugblik op de Algemene Beschouwingen en de behandeling van de begroting voor 2022.

  Lees verder
 5. IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 6 juli 2021

  Bouwen aan de toekomst

  Dat afgelopen jaar de geschiedenisboekjes zal halen, zal niet verbazen. Corona heeft ons leven flink in de greep gehad. We hebben het ook meegemaakt als Raad. Ik zie uit naar terugkeer naar het fysieke. Mensen in de ogen kunnen kijken. Bij een kop koffie van gedachten wisselen. Laat 2022 een beter jaar worden.

  Lees verder
 6. IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 30 april 2021

  Reactie aftreden Hans Buijtelaar

  Drie jaar geleden heeft het college de uitvoer ter hand genomen van het coalitieakkoord. Een coalitieakkoord waar Hans Buijtelaar heel actief aan heeft meegewerkt en als wethouder mee aan de slag is gegaan. Wij hebben waardering voor wat hij samen met andere collegeleden tot stand heeft gebracht.

  Lees verder
 7. Zonnepanelen op dak
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 13 april 2021

  Energiearmoede

  Het is een relatief nieuw probleem, energiearmoede. Mensen die de verwarming uit moeten zetten in de winter omdat ze de energierekening anders niet kunnen betalen. Dat wil natuurlijk niemand, in de kou zitten. Toch komt het voor en de energietransitie kan het probleem in de toekomst vergroten. Om dat te voorkomen heeft de CU Amersfoort een motie ingediend om het college te laten onderzoeken hoe dit te voorkomen. Deze motie is overigens door de Raad aangenomen.

  Lees verder
 8. IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 8 oktober 2020

  De Regionale Energie Strategie

  Het klimaatakkoord van Parijs is alom bekend. Dit heeft in Nederland geleid tot diverse klimaattafels waar de verschillende aspecten aan zijn besproken en onderhandeld. De provincies en waterschappen hebben vervolgens besloten dat zij niet moeten afwachten maar best proactief regie kunnen nemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen en een doel gesteld om 49% CO2 te willen reduceren in 2030.

  Lees verder
 9. Warmtevisie omslag.jpg
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 16 juli 2019

  Warmtevisie Amersfoort

  De warmtevisie, waarin wij ons overigens goed kunnen vinden, heeft o.a. als doel om aan te laten sluiten op lage temperatuur warmtenetten. Dat doel ondersteunen wij. Het is het meest duurzaam. En zoals o.a. Berenschot heeft doorgerekend levert het ook de laagste maandlasten op. Aansluiten op lage temperatuur warmtenetten is echter alleen zinvol als er voldoende is geïsoleerd, kierdicht is gemaakt, vloer en of wandverwarming aanwezig is en in balansventilatie. Voor velen een flinke investering. Een investering die niet iedereen kan doen of pas over een aantal jaren. Dat kan leiden tot een minder snelle transitie van aardgas naar het warmtenet. 

  Lees verder
 10. Zonnepanelen.jpg
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 14 december 2018

  De energietransitie: welke uitdaging heeft Amersfoort?

  Amersfoort is een echte gezinsstad. Het is mooi wonen, centraal gelegen en groen tussen de Veluwe en de Randstad. De stad groeit, er moeten in ieder geval nog 13.000 huizen gebouwd worden. Dat betekent ook meer mobiliteit, meer elektriciteit en een groeiende warmtebehoefte. Daarmee tevens een groei aan CO2 en fijnstof. Van beiden willen we echter zo snel mogelijk af. Het coalitieakkoord geeft aan dat we in 2030 voldoen aan de schone luchtnorm van de WHO en alles gedaan hebben wat mogelijk om de CO2 uitstoot te reduceren.

  Lees verder