fractie

Fractieleden

 • Simone Kennedy-Doornbos (raadslid, fractievoorzitter)

  sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl

  06-41572874

  Portefeuille 

  • Sociaal domein / Sociale basisinfrastructuur
  • Sociaal domein / Ambulante en specialistische zorg en beschermd wonen
  • Sociaal domein / Diversiteit, integratie en toegankelijkheid
  • Sociaal domein / Werk en inkomen
  • Cultuur / Cultuur, kunst en erfgoed
  • Cultuur / Evenementen en recreatie
  Twitter
 • Hans Bol (raadslid)

  hwi.bol@amersfoort.nl

  Portefeuille 

  • Stedelijk beheer en milieu / Energietransitie
  • Stedelijk beheer en milieu / Duurzaamheid
  • Stedelijk beheer en milieu / Luchtkwaliteit
  • Stedelijk beheer en milieu / Milieu
  • Onderwijs en jeugd / Onderwijs (beleid en huisvesting), jeugd en arbeidsmarkt
  • Bestuur en dienstverlening / Bestuur en regionale samenwerking
  • Bestuur en dienstverlening / Communicatie en samenwerking met de stad
  • Bestuur en dienstverlening / Dienstverlening (inclusief vergunningen en toezicht)
  • Bestuur en dienstverlening / Gebiedsgericht werken (inclusief wijken)
  • Financiën en belastingen / Financiën en belastingen
  • Bedrijfsvoering / Bedrijfsvoering
  • Programma's en projecten / Werklocaties
 • Rutger Dijksterhuis (raadslid)

  rk.dijksterhuis@amersfoort.nl

  06-34935483

  Portefeuille 

  • Ruimtelijke ontwikkeling / Ruimtelijke ordening en Omgevingswet
  • Ruimtelijke ontwikkeling / Grondexploitaties
  • Ruimtelijke ontwikkeling / Vastgoed
  • Wonen / Wonen
  • Economie / Economie, smart city, city marketing, circulaire economie
  • Sport / sport
  • Programma's en projecten / Stadshart, inclusief De Nieuwe Stad
  • Programma's en projecten / De Hoef
  • Programma's en projecten / Wagenwerkplaats
  • Programma's en projecten / Kop van Isselt
  • Programma's en projecten / Vathorst
  • Programma's en projecten / Stadhuis, inclusief stadhuisplein
  • Programma's en projecten / Bedrijventerrein Vathorst en Kantorenpark Podium

 • Gert Hunink (raadslid)

  gh.hunink@amersfoort.nl

  06-17123436

  Portefeuille 

  • Stedelijk beheer en milieu / Stedelijk beheer, klimaatadaptatie en groen
  • Mobiliteit / Mobiliteit 
  • Veiligheid en handhaving / Sociale en fysieke veiligheid
  • Veiligheid en handhaving / Handhaving
  • Programma's en projecten / Stationsgebied, inclusief Trapezium
  Twitter
 • Esther Marskamp (fractie-assistent)

  ej.marskamp-twillert@amersfoort.nl

  Twitter

Op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'Samenstelling gemeenteraad en woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met (deel)programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.