fractie

samenstelling fractie

Raadsleden: 

 • Simone Kennedy-Doornbos, raadslid, fractievoorzitter
 • Ron van der Spoel, raadslid, vice-fractievoorzitter
 • Rutger Dijksterhuis, raadslid
 • Gert Hunink, raadslid
 • Femke van de Kolk, raadslid

Ondersteunende fractieleden:

 • Esther Marskamp, buitengewoon fractielid
 • Joan de Haan, fractie-assistent

contactgegevens fractie

e-mail: fractie@amersfoort.christenunie.nl

contactgegevens fractieleden: zie 'samenstelling fractie'

correspondentieadres (post):

Raadsfractie ChristenUnie Amersfoort
p/a Stadhuis Amersfoort
Postbus 4000
3800 EA  AMERSFOORT

voorlichting (politiek-inhoudelijk):

Simone Kennedy-Doornbos, fractievoorzitter

Ondersteund door: fractie-assistent (Joan de Haan), overige fractieleden, webteam.

 

fractiebestuur

Simone Kennedy voorzitter
Ron van der Spoel vice-voorzitter                                                        
Laurens Wijmenga penningmeester

contactgegevens fractieleden

naam  e-mailadres  telefoonnummer 
Simone Kennedy-Doornbos  sj.kennedy-doornbos@amersfoort.nl  06 - 415 728 74
Ron van der Spoel plr.vanderspoel@amersfoort.nl 06 - 517 879 26
Rutger Dijksterhuis rk.dijksterhuis@amersfoort.nl 06 - 349 354 83
Gert Hunink gh.hunink@amersfoort.nl 06 - 171 234 36
Femke van de Kolk f.vandekolk@amersfoort.nl 06 - 347 451 75
 
Esther Marskamp esthermarskamp.cu@gmail.com
Joan de Haan

je.dehaan@amersfoort.nl

 

De raadsleden en buitengewoon fractieleden zijn per post te bereiken via het postadres van de fractie, zie 'contactgegevens fractie' (hierboven).

portefeuilleverdeling binnen fractie

Op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'Samenstelling gemeenteraad en woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met (deel)programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.

Simone Kennedy-Doornbos (raadslid, fractievoorzitter)

 • Sociaal Domein / Werk en inkomen
 • Sport / Sport
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Grondexploitaties (1e woordvoerder: Rutger Dijksterhuis)
 • Economie en Duurzaamheid / Economie
 • Cultuur / Kunst en Cultuur
 • Financien en Belastingen / Algemene baten lasten
 • Financien en Belastingen / Algemene uitkering Gemeentefonds
 • Financien en Belastingen / Belastingen en heffingen
 • Financien en Belastingen / Geldleningen en beleggingen

Ron van der Spoel (raadslid)

 • Sociaal Domein / Basisinfrastructuur
 • Sociaal Domein / Ambulante zorg en ondersteuning, inclusief wijkteams
 • Sociaal Domein / Specialistische zorg en ondersteuning
 • Sociaal Domein / Becherming en Veiligheid
 • Wijken en wonen / Wijkontwikkeling (2e woordvoerder: Rutger Dijksterhuis)

Rutger Dijksterhuis (raadslid)

 • Veiligheid en handhaving / Vergunningen, toezicht en handhaving (1e woordvoerder: Gert Hunink)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Ruimtelijke Ontwikkeling (inclusief Groene Stad)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Grondexploitaties (2e woordvoerder: Simone Kennedy)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Vastgoed
 • Wijken en wonen / Wijkontwikkeling (1e woordvoerder: Ron van der Spoel)
 • Wijken en wonen / Wonen
 • Economie en Duurzaamheid / Duurzaamheid en innovatie

Gert Hunink (raadslid)

 • Veiligheid en handhaving / Sociale Veiligheid
 • Veiligheid en handhaving / Fysieke Veiligheid
 • Veiligheid en handhaving / Vergunningen, toezicht en handhaving (2e woordv.: Rutger Dijksterhuis)
 • Stedelijk beheer en milieu / Stedelijk beheer
 • Mobiliteit / Mobiliteit
 • Cultuur / Media

Femke van de Kolk (raadslid)

 • Bestuur en dienstverlening / Algemeen bestuur
 • Bestuur en dienstverlening / Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Bestuur en dienstverlening / Dienstverlening
 • Stedelijk beheer en milieu / Milieu
 • Onderwijs / Onderwijsbeleid
 • Onderwijs / Onderwijsvoorzieningen
 • Cultuur / Archief Eemland
 • Cultuur / Monumentenzorg en Archeologie
 • Bedrijfsvoering / Algemene bedrijfsvoering
 • Bedrijfsvoering / Informatievoorziening
 • Bedrijfsvoering / Facilitair en huisvesting
 • Bedrijfsvoering / Overige ondersteuning

wijkverdeling binnen fractie

Binnen de fractie zijn de wijken verdeeld over de fractieleden, om als fractielid extra aandacht te kunnen geven aan één of meerdere wijken. De verdeling van de wijken (hoofdwijken volgens indeling gemeente) onder de fractieleden is als volgt:

Simone Kennedy (raadslid):

 • Vermeer- en Leusderkwartier
 • Berkwartier-bosgebied
 • De Hoef

Ron van der Spoel (raadslid):

 • Vathorst-Hooglanderveen

Rutger Dijksterhuis (raadslid):

 • Zielhorst
 • Kattenbroek
 • Nieuwland

Gert Hunink (raadslid):

 • Binnenstad
 • Schothorst
 • Kruiskamp-Koppel
 • Liendert-Rustenburg

Femke van de Kolk (raadslid):

 • Soesterkwartier
 • Isselt
 • Hoogland-Hoogland-west

Esther Marskamp (buitengewoon fractielid):

 • Randenbroek-Schuilenburg 
 • Vermeer- en Leusderkwartier