Hoe staat het met het Sociaal Domein in Amersfoort?

Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 24 oktober 2018 om 10:56

Hoe staat het met het Sociaal Domein in Amersfoort?

Recent is de Amersfoortse Monitor Sociaal Domein verschenen. Daaruit blijkt dat het redelijk goed gaat in Amersfoort op het gebied van wijkteams, sociale basisinfrastructuur, jeugdzorg, uitkeringen en toeleiding naar werk. Vaak scoren we beter dan vergelijkbare gemeenten. Maar er zijn ook zorgen.

Toch moeten we alle cijfers met een korreltje zout nemen, omdat slechts 10-15% van de mensen die werden gevraagd of ze voor deze Monitor een gesprek wilden hebben of een vragenlijst wilden invullen positief reageerden. Er zijn dus ook veel mensen die niet mee wilden werken aan de evaluatie. Soms omdat ze daartoe mentaal niet in staat waren, soms omdat ze wellicht laaggeletterd waren. 

Hoe tevreden zijn cliënten over de hulp? 

Uit de onderzoeken bleek dat 89% van de cliënten vindt dat het wijkteam hen goed geholpen heeft, net als 70% van de bezoekers van de informatiewinkels van IndeBuurt033 (sociale basisinfrastructuur), 83% van de jeugdzorgcliënten en 82% van de Wmo-cliënten tevreden is over de hulp. 46% van de mensen met een bijstandsuitkering slaagt erin om uit te stromen naar werk. In Amersfoort groeien minder kinderen in armoede op dan in vergelijkbare steden.

Wat zijn verbeterpunten? 

Er was ook wel kritiek: vaak wisten mensen niet waar ze met hun hulpvragen moesten zijn. Het wijkteam en IndeBuurt033 zijn nog niet zo bekend. Vooral als het ging om jeugdzorg wisten ouders vaak niet waar ze hulp konden krijgen. Vaak komen ze via de huisarts wel bij de goede hulp terecht, maar dat het wijkteam ook zorg kan leveren en dat IndeBuurt033 alles weet over vrijwilligersinitiatieven is nog niet algemeen bekend. Daarnaast wist bijna niemand dat ze onafhankelijke cliëntondersteuning konden krijgen in het contact – bijvoorbeeld bij de keukentafelgesprekken – met het wijkteam. Het college heeft gezegd dit te verbeteren.

Een punt van zorg: eenzaamheid

Wat mij zorgen baarde is de grote eenzaamheid van veel inwoners, vooral in de wijken Kruiskamp/Koppel en onder senioren in Liendert en het Soesterkwartier. Ook in Nieuwland is veel eenzaamheid. 14% van de volwassenen heeft niemand die hen wil helpen of op wie zij een beroep kunnen doen voor een karweitje. 10% heeft niemand om mee te praten over emotionele problemen. 7% heeft niemand die voor de gezelligheid langs komt of bij wie zij op bezoek kunnen. Voor senioren zijn deze percentages nog iets hoger. 

De bestrijding van eenzaamheid kunnen we alleen samen met buurtbewoners aanpakken. Daar gaan we de komende jaren op inzetten!

Deel dit bericht

Labels: