Berichten geschreven door Simone Kennedy

 1. Motie inkoop 2023.png
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 23 februari 2022

  ChristenUnie blijft scherp toezien op problemen door uitvoering zorg door enkele zorgaanbieder

  Vanaf 2023 zullen er weer grote veranderingen plaatsvinden voor inwoners die afhankelijk zijn van jeugdzorg, wmo en maatschappelijke opvang. Want dan zullen de huidige 400+ zorgaanbieders vervangen worden door één zorgaanbieder voor elk van deze drie ‘percelen’ zoals jeugdzorg, wmo en maatschappelijke opvang ook wel genoemd worden.

  De ChristenUnie is bang voor de negatieve gevolgen hiervan. We vrezen dat zit zou kunnen leiden tot toenemende wachtlijsten, verbreking van vertrouwensrelaties tussen hulpverleners en cliënten, cliënten die tussen wal en schip vallen en een gemeente die uiteindelijk diep in de buidel zal moeten tasten om nog grotere problemen te voorkomen.

  Lees verder
 2. Euro.png
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 20 januari 2022

  Nieuwe start voor jongeren met schulden

  Dat honderden jongeren met schulden de komende vijf jaar extra hulp krijgen van de gemeente Amersfoort om hun schulden te saneren en hun leven weer op de rails te krijgen, is een van de mooiste resultaten van onze inspanningen de afgelopen coalitieperiode.

  Lees verder
 3. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 15 oktober 2021

  Opnieuw grote veranderingen op til bij wijkteam en zorgaanbieders

  Er staan helaas grote veranderingen voor de boeg in het Sociaal Domein, opnieuw. Kleine zorgverleners zullen verdwijnen en grote partijen zullen de zaken overnemen. In deze weblog wil ik uitleggen waarom dit gaat gebeuren en welke zorgen wij als ChristenUnie hebben geuit. 

  Lees verder
 4. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 15 juni 2021

  Ophef over (voorgenomen) bezuinigingen

  Er is nu veel ophef in de media over de (voorgenomen) bezuinigingen op het minimabeleid in Amersfoort. Sommige besluiten zijn nog niet genomen, andere al wel. De Individuele Inkomenstoeslag (ITT) is een extra bijdrage van enkele honderden euro's voor mensen die al meer dan 5 jaar moeten rondkomen op een bijstandsuitkering. Zij kunnen hiervan niet sparen en voor wat grotere uitgaven kunnen ze deze toeslag gebruiken. In oktober en februari is deze ITT besproken in de gemeenteraad. De wethouder stelde toen voor om de doelgroep uit te breiden, zodat ook werkenden met een laag inkomen tot 110% van het sociaal minimum hier recht op hebben. Dit zou wel extra geld kosten. En daarom wilde hij de bedragen van de bestaande doelgroepen herverdelen, op zo'n manier dat ook de armoedeval zou verminderen. De armoedeval is de val in inkomen die je kan krijgen als je gaat werken of meer inkomen krijgt, maar daardoor juist toeslagen verliest en uiteindelijk minder geld overhoudt in je portemonnee.

  Lees verder
 5. luchtfoto_Amersfoort_944x274
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 6 november 2020

  Onze bijdrage over de algemene beschouwingen

  Voor de kadernota en de begroting was het dit jaar een hectisch jaar. Eerst kwam corona en waren allerlei steunmaatregelen nodig, waarvan we niet zeker wisten of het rijk ze allemaal zou vergoeden. Het rijk vergrootte wel de onzekerheid met begrotingswijzigingen die we niet hadden voorzien. Koppel dit aan de bezuinigingen die het rijk ons oplegt op het gebied van schaalvergroting en de noodzaak om te reserveren voor vervangingen (van bijvoorbeeld gebouwen en bruggen). En dan zie je dat het uitvoeren van onze coalitieambities onder druk kwam te staan. Vorig jaar dachten we nog dat we dit konden oplossen door uit onze reserve te putten, maar dit jaar bleek er nog steeds te weinig geld beschikbaar. En dan moet je opnieuw rond de tafel als coalitie. We staan nog steeds achter het coalitieakkoord en de ambities die daarin zijn verwoord, maar we moesten opnieuw onderhandelen over de snelheid waarmee we onze ambities kunnen realiseren gezien de huidige financiële situatie.

  Lees verder
 6. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 30 oktober 2020

  De begroting in coronatijd

  De begroting in coronatijd is karig. We gaan door met het vastgestelde beleid en de geplande investeringen, om werkgelegenheid te behouden en geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het leven en de voorzieningen in Amersfoort.

  Lees verder
 7. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 25 maart 2020

  Coronavirus en onderlinge hulp

  We zien om ons heen allemaal de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en maatregelen zijn ook in Amersfoort duidelijk merkbaar. Het is rustig op straat en de school het drukke schoolplein tegenover ons huis is nu stil. 

  Lees verder
 8. Portemonnee
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 31 mei 2019

  Amersfoort lanceert unieke methode voor armoedebestrijding

  In de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen heeft ChristenUnie Amersfoort gepleit voor een Actieplan Jongeren uit de Schulden. Niet alles uit dit actieplan is gerealiseerd, maar de gemeente Amersfoort zet een flinke stap met dit innovatieve plan om schulden te bestrijden in Amersfoort. Dit zal mensen in armoede helpen om weer hoop te krijgen, om betalingsregelingen af te spreken die haalbaar zijn en zo hun leven weer op de rit te krijgen. We zijn blij met dit resultaat van onze inzet!

  Lees verder
 9. Hout bewerken
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 20 februari 2019

  Grotere boeven vangen

  Het fraudebeleidskader in Amersfoort, dat dinsdag 19 februari door de raad is behandeld, is gericht op het voorkomen van fraude door mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Maar soms pak je daarmee de zwakste partij, de mensen die zelf ook slachtoffer zijn geworden van frauderende bedrijven. De ChristenUnie wil dat de sociale dienst ook achter de grotere boeven aangaat, de werkgevers die bijstandsgerechtigden met valse informatie tegen contante betaling laten werken. 

  Lees verder
 10. Portemonnee
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 20 februari 2019

  Schulden saneren

  Amersfoort gaat de schuldhulpverlening radicaal anders aanpakken. Een Herstructureringsfonds zal schulden bundelen en overnemen van schuldeisers, op voorwaarde dat ze akkoord gaan met gedeeltelijke kwijtschelding. Hierdoor wordt stress vermindert bij de schuldenaar, waardoor ruimte ontstaat voor actie en het oplossen van problemen. Een vijfde van de mensen met schulden die aankloppen bij Stadsring51 zal op deze manier geholpen kunnen worden. 

  Lees verder