Bijdrage aan de Algemene Beschouwingen meerjarenbegroting

kadernota
Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 30 oktober 2018 om 19:05

Bijdrage aan de Algemene Beschouwingen meerjarenbegroting

We beginnen elke fractievergadering met het lezen van een stukje uit de Bijbel en gisteravond was dat een deel van Spreuken 11, dat ik ook graag met jullie wil delen: “Door goede mensen gaat het goed met de hele stad. Maar slechte mensen brengen de stad alleen maar ellende. Een dwaas scheldt andere mensen uit. Een verstandig mens zwijgt. Als je praatjes rondstrooit over anderen, verraad je geheimen. Maar een betrouwbaar mens kan geheimen bewaren. Als er geen goede leiding is, loopt het slecht af met het land. Maar als veel mensen goede raad geven, is er redding.”

De Bijbel is geen politiek handboek. En als ChristenUnie proberen we te leven vanuit de Bijbel, maar desondanks maken we ook veel fouten. Politiek is mensenwerk en we kunnen alleen maar bidden om zegen op ons werk. Toch is dit een mooi gedeelte om de Algemene Beschouwingen mee te beginnen.

Wat heeft de stad nodig? Goede mensen, veel raadgevers en een goede leiding. Wat dat betreft is Amersfoort gezegend met veel mensen die vrijwilligerswerk doen, die voor elkaar klaar willen staan en die ook willen meedenken met de gemeenteraad. En wij hebben er vertrouwen in dat dit college en deze gemeenteraad ook goede leiding geeft aan de stad. Wat de term ‘goed’ precies inhoudt, is natuurlijk open voor discussie.
En wat zijn volgens Spreuken verstandige mensen? Mensen die weten wanneer ze moeten zwijgen en geheimen bewaren, die niet roddelen of uitschelden. Dat kan een moeilijke opdracht zijn voor politici, die liever praten dan zwijgen. Maar soms is zwijgen goud, hoe moeilijk het ook is. En ook in de politiek is het beter om andersdenkenden met respect te behandelen, dan hen uit te schelden of over hen te roddelen.
Einde van de preek. Nu aan de slag met de begroting.

Er ligt een solide begroting voor ons. Nadat we tijdens de recessie vele miljoenen hebben moeten bezuinigen, wordt er nu weer geïnvesteerd en voorgesorteerd op toekomstige ontwikkelingen. De investeringen zijn vooral te vinden op het gebied van energietransitie en groen. Maar veel ruimte om te investeren is er niet, want anders zou de OZB verder omhoog moeten en daar zijn we tegen. Wel is er nog genoeg financiële ruimte in deze begroting om voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen zoals de vervangingsinvesteringen – het vervangen van bruggen en gebouwen na einde van de levensduur – en de toename van uitgaven op sociaal domein door de groei van de stad.
Dat hoeft niet. We hadden dit geld ook voor iets anders kunnen gebruiken. Maar we weten dat deze uitgaven eraan zitten te komen. Dit is een uiting van anti-cyclisch begroten: als we iets ruimer in ons jasje zitten, verwerken we alvast toekomstige uitgaven in de begroting. Overigens zullen deze structurele uitgaven ook na 2022 doorlopen, waardoor we de ook de komende jaren niet veel ruimte in de begroting zullen hebben voor nieuwe investeringen.
Een kwetsbaar punt blijft de rijksbezuinigingen op zorg, die we over een paar jaar door zullen moeten voeren. De wijkteams en hulpverlening in de stad werken nu goed en we willen niet dat de kwaliteit van zorg vermindert. Daarom zullen we pas besluiten nemen over de wijze waarop we deze bezuinigingen doorvoeren nadat we uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen. Daarover zullen we komend jaar verder spreken.

Hoewel het wel enigszins zichtbaar was dat deze begroting snel geschreven is, waardoor er enkele foutjes ingesloten zijn en er ook veel technische vragen zijn gesteld, zijn we tevreden over de inhoud en zullen we nauwelijks wijzigingen voorstellen. We overwegen steun aan een aantal ingediende moties en amendementen en zien uit naar de discussie later op deze avond, maar ook naar de samenwerking in de gemeenteraad de komende jaren. Wij zullen ons best doen om hieraan een positieve bijdrage te leveren. We wensen het college veel sterkte en succes met het uitvoeren van deze begroting.

Deel dit bericht

Labels: ,