De energietransitie: welke uitdaging heeft Amersfoort?

Zonnepanelen.jpg
IMG_5704.jpg
Door Hans Bol op 14 december 2018 om 10:00

De energietransitie: welke uitdaging heeft Amersfoort?

Amersfoort is een echte gezinsstad. Het is mooi wonen, centraal gelegen en groen tussen de Veluwe en de Randstad. De stad groeit, er moeten in ieder geval nog 13.000 huizen gebouwd worden. Dat betekent ook meer mobiliteit, meer elektriciteit en een groeiende warmtebehoefte. Daarmee tevens een groei aan CO2 en fijnstof. Van beiden willen we echter zo snel mogelijk af. Het coalitieakkoord geeft aan dat we in 2030 voldoen aan de schone luchtnorm van de WHO en alles gedaan hebben wat mogelijk om de CO2 uitstoot te reduceren.

Wat betekent dit nu concreet? In 2014 produceerden we aan CO2 en consumeerden we aan energie:

  • Auto’s en vrachtwagen: 300 kton CO2 en 4 PJ brandstof
  • Aardgas: 200 kton CO2 en 4 PJ aardgas
  • Elektriciteit: 300 kton CO2 en 2 PJ energie

Hiervoor werd bijna alleen maar fossiele brandstof gebruikt. Willen we schone lucht die goed is voor het klimaat en onze longen, dan moeten we 10 PJ aan energie schoon opwekken. Dan gaan we er vanuit dat de groei van de stad en de energiebehoefte gecompenseerd wordt door een even grote daling door het nemen van isolatiemaatregelen. Om 10 PJ aan energie schoon op te wekken staan een aantal technologieën ons nu en in de toekomst ter beschikking:

  • Zonnepanelen
  • Windmolens
  • Biomassa
  • Waterstof
  • Aardwarmte

De eerste twee technologieën zijn inmiddels in voldoende mate bewezen technieken. Ze zijn economisch toepasbaar als alternatief voor aardgas en grijze stroom. Tegelijk hebben ze ook zo hun beperkingen. De laatste drie technologieën wachten nog op schaalbaarheid. Biomassa als brandstof bestaat weliswaar al langere tijd, maar echte groene biomassa is nieuw. Waterstof kennen we van vroeger van het stadsgas, maar nog niet grootschalig. Aardwarmte is wel onderzocht door wetenschappers, maar wordt nog weinig toegepast in de praktijk.

Wanneer we alle beschikbare daken in Amersfoort gebruiken om zonnepanelen te plaatsen dan kunnen we 775.000 panelen kwijt. Daarmee leveren we 0,75 PJ aan elektriciteit. Met tien windmolens erbij komen we aan 1 PJ elektriciteit. Dat is bij lange na niet voldoende. Temeer omdat elektrische auto’s ook elektriciteit vragen en huizen die van het aardgas afgaan en een warmtepomp installeren ook elektriciteit nodig hebben. De behoefte aan elektriciteit kan wel groeien naar 6 tot 7 PJ. De hoeveelheid zonnepanelen op daken is eindig, er zijn meer technieken nodig om CO2- neutraal te worden. Er zijn bijvoorbeeld windmolens nodig: voor elke PJ 40 windmolens. Helaas is hier te weinig plek voor, nog los van het draagvlak. Daar komt bij dat Amersfoort één van de meest windluwe gebieden van Nederland is. Op zee is snel al drie tot vier keer zoveel wind. Een stuk efficiënter dus. Naast windmolens en daken met zonnepanelen hebben we voorlopig ook zonnevelden nodig. Want zelfs als we alles wat we beschikbaar hebben inzetten zijn we er voorlopig nog lang niet. 

Wil je met ons meedenken over de energietransitie en duurzaamheid in Amersfoort, meld je dan aan voor de CU Amersfoort Duurzaamheidswerkgroep (email: HWI.Bol@amersfoort.nl

Deel dit bericht

Labels: , , , ,