Schulden saneren

Portemonnee
Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 20 februari 2019 om 10:19

Schulden saneren

Amersfoort gaat de schuldhulpverlening radicaal anders aanpakken. Een Herstructureringsfonds zal schulden bundelen en overnemen van schuldeisers, op voorwaarde dat ze akkoord gaan met gedeeltelijke kwijtschelding. Hierdoor wordt stress vermindert bij de schuldenaar, waardoor ruimte ontstaat voor actie en het oplossen van problemen. Een vijfde van de mensen met schulden die aankloppen bij Stadsring51 zal op deze manier geholpen kunnen worden. 

Het zijn vaak landelijke overheidsinstanties die zorgen voor een opeenstapeling van boetes, die niet willen meewerken aan kwijtschelding of minnelijke regelingen om schulden te saneren. Het college heeft daarom19 februari een voorstel in stemming gebracht om Stadsring51 met hulp van het Sociaal Fonds een Herstructureringsfonds in het leven te laten roepen, waarmee problematische schulden kunnen worden overgenomen. In plaats van allerlei schulden bij diverse partijen, ontstaat er dan een overzichtelijke schuld bij dit Herstructureringsfonds. Stadsring51 gaat eerst in onderhandeling met de schuldeisers; in ruil voor kwijtschelding van het grootste deel van de schuld krijgen schuldeisers de garantie dat het resterende bedrag in een keer zal worden betaald door dit Herstructureringsfonds. De grote vraag blijft nog wel of de Belastingdienst en DUO hieraan zullen meewerken, of dat zij hiertoe alsnog gedwongen kunnen worden door de rechter.

Van alle schuldenaars die aankloppen bij Stadsring51 krijgt 20% een minnelijk (MSNP) of wettelijk (WSNP) saneringstraject aangeboden. Door de succesvolle aanpak gedurende het laatste decennium, waarmee Stadsring51 geregeld landelijke aandacht heeft getrokken, wordt 90% van deze trajecten succesvol afgesloten. Deze trajecten komen in aanmerking voor schuldsanering via het Herstructureringsfonds. Daarom zal het Herstructureringsfonds de gemeente niet veel geld kosten. Het is een eenmalige investering die terugverdiend wordt omdat er minder medewerkers nodig zijn en 90% van de schulden weer terugbetaald zal worden. 

De ChristenUnie wijst erop dat dit betekent dat 80% van de mensen die bij Stadsring51 terecht komen wegens schulden dus geen aanspraak kunnen doen op dit fonds. Zij krijgen een adviesgesprek, een leertraject, budgetcoaching, budgetbeheer, bewindvoering, een betalingsregeling of schuldenstabilisatie. Ook schuldenaars met complexe schulden mogen soms niet meedoen aan een schuldbemiddelingstraject, als zij niet goed komen uit de test Traject51. Uit die test moet blijken of je voldoende scoort op de regelbaarheid van schulden, je saneringsrijpheid (aanwezigheid van beperkingen of verslavingen), je bestedingsgedrag, je leerbaarheid, je attitude of de omvang van je sociale netwerk. Als je te laag scoort op deze punten, kom je dus ook niet in een saneringstraject, maar waarschijnlijk in een stabilisatietraject, waarbij je niet van je schulden afkomt. 

De ChristenUnie is blij met het herstructureringsfonds, maar wil dat deze laatste groep ook een kans moet krijgen om van hun schulden af te komen, en diende daarvoor samen met Groenlinks een motie in. Deze motie is aangenomen. “Als we gemeenschapsgeld besteden aan schuldsanering, waarom zou dit dan alleen gaan naar de kleine groep die hun trajecten toch al succesvol afrondt? Veel mensen die nu met schulden blijven zitten, kunnen aangezet worden tot gedragsverandering als zij hoop hebben op schuldsanering. Je zou hen een schuldbemiddelingstraject kunnen aanbieden via dit Herstructureringsfonds in ruil voor bijvoorbeeld het verplicht meedoen aan budgetbeheer, scholing, (vrijwilligers)werk of een hulpverleningstraject. Het saneren van deze schulden is wel risicovoller en zal dus een hogere investering vragen. Maar hoe meer mensen van hun schulden afkomen, hoe groter de kostenbesparing op andere terreinen, zoals zorg, uitkeringen, maatschappelijke opvang en veiligheid.” 

Lees hier de motie. 

Deel dit bericht