De Regionale Energie Strategie

Zonnepanelen.jpg
IMG_5704.jpg
Door Hans Bol op 8 oktober 2020 om 11:44

De Regionale Energie Strategie

Het klimaatakkoord van Parijs is alom bekend. Dit heeft in Nederland geleid tot diverse klimaattafels waar de verschillende aspecten aan zijn besproken en onderhandeld. De provincies en waterschappen hebben vervolgens besloten dat zij niet moeten afwachten maar best proactief regie kunnen nemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen en een doel gesteld om 49% CO2 te willen reduceren in 2030.

Het klimaatakkoord van Parijs is alom bekend. Dit heeft in Nederland geleid tot diverse klimaattafels waar de verschillende aspecten aan zijn besproken en onderhandeld. De provincies en waterschappen hebben vervolgens besloten dat zij niet moeten afwachten maar best proactief regie kunnen nemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen en een doel gesteld om 49% CO2 te willen reduceren in 2030.

Provincies en waterschappen lopen qua grenzen niet parallel. Om tot een goed plan te komen is het verstandig om rekening te houden met de verschillen per provincie en waterschap. Daarom is ervoor gekozen om de gemeenten te vragen logische clusters, ook wel regio’s te vormen. Elke regio is gevraagd een plan op te stellen om tot 49% reductie CO2 te komen. Er zijn 30 regio’s.

De plannen waar als eerste naar gevraagd is gaan over het regionaal opwekken van de eigen elektriciteitsbehoefte. Amersfoort en de omliggende plaatsen vormen een regio. Utrecht en de 15 daar omheen liggende gemeenten trouwens ook. 

De plannen komen stapsgewijs tot stand en worden een bod genoemd. De eerste stap is een concept bod. Dit concept bod dient begin oktober ingeleverd te worden. Alle gemeenteraden in de regio spreken zich momenteel uit over dit concept bod. Dat hebben we in Amersfoort ook gedaan. 

Het concept bod voor onze regio Amersfoort betreft 17 windmolens en 190 hectare aan zonnepanelen. De meeste windmolens zijn bedacht op de Utrechtseheuvelrug omdat daar de meeste wind waait en langs de A12. De meeste zonnepanelen zouden moeten komen op bedrijfsdaken en langs de snelwegen.

Al met al levert het concept bod van onze regio een 43% verlaging van de CO2 uitstoot. Dat is minder dan het doel van 49%. Als ChristenUnie Amersfoort betreuren we dit en hebben samen met D66 en GroenLinks een motie ingediend om op weg naar het eerste echte bod wel op die 49% uit te komen. Deze motie is aangenomen.

We weten inmiddels dat er minder windmolens zullen komen op de Utrechtse heuvelrug omdat zij de Defensie radar te veel zullen storen. Dat zal leiden tot een zoektocht naar alternatieve locaties. In het Eemmeer en rond Amersfoort zullen locaties in beeld komen. Hoewel we niet enthousiast zijn om een of meerdere windmolens mogelijk in de achtertuin van Amersfoort te krijgen, hebben we er wel begrip voor willen we stappen maken. Zeker als dit gepaard gaat met veel voorlichting en de mogelijkheid voor onze inwoners om te kunnen participeren. Een eigen windmolen maakt wel verschil in de motivatie en acceptatie verwachten wij. ChristenUnie Amersfoort ziet daarom uit naar een volgende stap samen met de andere zes gemeenten in onze regio.

Deel dit bericht