Reactie aftreden Hans Buijtelaar

IMG_5704.jpg
Door Hans Bol op 30 april 2021 om 16:14

Reactie aftreden Hans Buijtelaar

Drie jaar geleden heeft het college de uitvoer ter hand genomen van het coalitieakkoord. Een coalitieakkoord waar Hans Buijtelaar heel actief aan heeft meegewerkt en als wethouder mee aan de slag is gegaan. Wij hebben waardering voor wat hij samen met andere collegeleden tot stand heeft gebracht.

Dat Hans Buijtelaar heeft besloten om terug te treden in het belang van de stad betreuren wij, maar respecteren wij tegelijkertijd. We betreuren evenzeer dat de aanbesteding van de Westelijke Ontsluiting nog niet gelukt is, omdat het huidige budget ontoereikend bleek. Daarmee is echter het achterliggende probleem van de veiligheid en luchtverontreiniging niet opgelost. Dat betreuren wij evenzeer.

De ChristenUnie Amersfoort wil Hans Buijtelaar bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de stad. Wij hebben hem leren kennen als een betrokken en kundig wethouder. Als fractie wensen wij hem alle goeds toe in het vervolg van zijn carrière.

Bijlagen

Deel dit bericht