Persbericht: Bouwen aan een groeiende stad

Nr 4. Gert
Door Gert Hunink op 7 mei 2021 om 20:36

Persbericht: Bouwen aan een groeiende stad

Veiliger fietsen naar de hockey- of voetbalclub en de scholen, een betere en veilige bereikbaarheid voor de honderdduizenden bezoekers van het Dierenpark en het Bosbad, verbeteren van de leefbaarheid voor een paar honderd direct omwonenden rondom de DF laan, versterken van de ecologische hoofdstructuur, een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Utrecht en Amersfoort, het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen, en nog meer. Wie wil dat eigenlijk niet? Toch is het project om dit te realiseren in een politieke impasse gekomen. 

De ChristenUnie wil deze doelen voor ogen houden. Die kunnen we bereiken met onder andere een Westelijke Ontsluiting. Het gaat hier om het belang van een stad die groeit naar 180.000 inwoners. Het gaat niet om ‘meer asfalt’, maar om zoveel meer. In de veelal negatieve beeldvorming sneeuwt dat onder.  

Het stopzetten van het project gaat veel geld kosten. Méér dan het voortzetten. En verder uitstellen van het project kost ook maar meer geld. Het is aan de gemeenteraad om hier samen met het college een oplossing te zoeken. Gemeenteraadslid Gert Hunink (ChristenUnie) wil daarom snel met de nieuwe wethouder en alle politieke partijen in gesprek over wat wél kan om de stad veiliger, schoner, leefbaarder te maken en bereikbaar te houden.

Het project zal dan in samenhang bekeken moeten worden met de toenemende verkeersproblematiek bij de Nieuwe Poort, de Stadsring en de geplande bebouwing langs het spoor en de Eem. 

Daarbij zou met de Provincie, het Rijk, ProRail, bedrijven en omwonenden gezocht kunnen worden naar een begaanbare weg aan de westkant. Samen genoemde doelen realiseren, uitgaand van de financiële kaders en het bestemmingsplan. En zonder dat dit nog vele jaren gaat slepen. Daar maken we de stad samen beter mee. Het is te hopen dat de andere politieke partijen hier verantwoordelijkheid voor willen nemen en zich hiervoor willen inzetten!

Deel dit bericht