ChristenUnie Amersfoort lanceert verkiezingsprogramma ‘Samen recht doen’.

luchtfoto_Amersfoort_1436x561
IMG_5780.jpg
Door Marcel Koning op 25 januari 2022 om 09:20

ChristenUnie Amersfoort lanceert verkiezingsprogramma ‘Samen recht doen’.

Deze week presenten wij ons verkiezingsprogramma met de plannen voor onze mooie stad Amersfoort onder de titel ‘Samen recht doen’.

VP-22

De verkiezingen worden op 16 maart 2022 in een unieke tijd gehouden. De corona-pandemie vormde de afgelopen tijd een aanslag op fysieke en mentale gezondheid. De samenleving lijkt verdeelder dan ooit terwijl de uitdagingen enorm zijn. Uitdagingen op het gebied van de klimaatverandering, gezondheid, energievoorziening, de rol van de overheid en het samenwerken met inwoners, wonen, inclusie en kansengelijkheid.

Kijkend naar Amersfoort zien we dat er veel positieve ontwikkelingen zijn. Zo behoort Amersfoort tot één van de groenste steden van Nederland. Een stad die bruist en waar veel mensen, jong en oud, zich veilig voelen. Waar inwoners zich actief inzetten voor de stad en voor elkaar: als vrijwilliger, door het plaatsen van zonnepanelen en regentonnen, het opruimen van zwerfvuil, het omzien naar de kwetsbare medemens. Als ChristenUnie willen we deze ontwikkelingen en deze inzet van inwoners ondersteunen en waar het kan stimuleren. We zijn hoopvol over de toekomst van onze samenleving en stad, niet alleen door wat we aan positieve ontwikkelingen zien. We zijn ook hoopvol omdat we graag de liefde voor onze stad en inwoners uitdragen en weten dat we daarin niet alleen van ons eigen werk afhankelijk zijn.

Tegelijk zijn we realistisch. De energietransitie is complex, en vraagt ook heldere keuzes van de overheid in samenspraak met de inwoners. Keuzes die soms ook pijnlijk zullen zijn voor mensen. Zo ook op het gebied van zorg, waar we binnen het sociaal domein zien dat de kosten blijven stijgen. Realisme betekent ook zeggen dat dit op termijn niet houdbaar is – en dat vraagt ook om heldere keuzes van de politiek. We willen zorg beschikbaar houden voor de mensen die dit nodig hebben. Ook op het gebied van wonen zijn er forse uitdagingen: ook hierbij geldt dat de gemeente heldere keuzes moet maken en moet durven innoveren in samenspraak met inwoners.

Als ChristenUnie Amersfoort willen we in de keuzes die we politiek gezien maken welzijn leidend laten zijn.
Dat betekent dat we steeds een weloverwogen weging maken tussen economische belangen, het welzijn
van inwoners, kwetsbare natuur en natuurlijk klimaat. We zijn niet voor economische groei puur vanwege de groei. Maar goed rentmeesterschap betekent ook het bevorderen van een gezonde economische ontwikkeling, voldoende banen en vruchtbaar ondernemerschap. Al deze zaken dienen het welzijn van onze inwoners, dat daarmee ons eerste speerpunt is.

Het tweede speerpunt is het bevorderen van kansengelijkheid. Kansengelijkheid die we willen bevorderen door een nieuw sociaal contract tussen gemeente en inwoners, en door integraal te kijken naar problematiek waar mensen mee te maken hebben. Het derde speerpunt gaat over wonen, waarbij we door slim te bouwen passende woonruimte willen creëren voor alle doelgroepen. Het laatste speerpunt betreft het nieuwe samenspel tussen inwoners en gemeente. Een gemeente die transparant en toegankelijk is voor alle inwoners, die een luisterend oor biedt en een volwaardig gesprekspartner.

Ook de komende periode willen wij een partij zijn van Christenen, voor iedereen. Voor onze stad.

Deel dit bericht