ChristenUnie blijft scherp toezien op problemen door uitvoering zorg door enkele zorgaanbieder

Motie inkoop 2023.png
Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 23 februari 2022 om 10:50

ChristenUnie blijft scherp toezien op problemen door uitvoering zorg door enkele zorgaanbieder

Vanaf 2023 zullen er weer grote veranderingen plaatsvinden voor inwoners die afhankelijk zijn van jeugdzorg, wmo en maatschappelijke opvang. Want dan zullen de huidige 400+ zorgaanbieders vervangen worden door één zorgaanbieder voor elk van deze drie ‘percelen’ zoals jeugdzorg, wmo en maatschappelijke opvang ook wel genoemd worden.

De ChristenUnie is bang voor de negatieve gevolgen hiervan. We vrezen dat zit zou kunnen leiden tot toenemende wachtlijsten, verbreking van vertrouwensrelaties tussen hulpverleners en cliënten, cliënten die tussen wal en schip vallen en een gemeente die uiteindelijk diep in de buidel zal moeten tasten om nog grotere problemen te voorkomen.

Het gaat hier om een vorm van taakgerichte aanbesteding: de zorgaanbieder die de aanbesteding wint, krijgt een zak met geld en moet daarvoor alle zorg leveren aan de inwoners die gebruik willen maken van jeugdzorg of wmo of maatschappelijke opvang. Deze hoofdaanbieder mag andere zorgaanbieders als onderaannemer contracteren, als er anders geen compleet zorgaanbod zal zijn in dat perceel. 

Op zich is het een goede zaak dat er minder zorgaanbieders zullen zijn (nu zijn er echt te veel), en dat er minder geld verspild zal worden aan inefficiënt werken of zorgvragen die mensen zelf zouden kunnen oplossen. Maar de voorbereiding van de aanbesteding van de zorg aan zo'n enkele aanbieder gaat niet goed. Zorgaanbieders klagen dat ze niet gehoord worden tijdens de marktconsultaties over de inkoop Sociaal Domein 2023 en hebben deze bijeenkomsten vooral ervaren als eenrichtingsverkeer, waarin zij werden overvallen door besluiten die al waren genomen. Wat de ChristenUnie betreft een hele onwenselijke situatie, waarvan dan uiteindelijk de mensen die zorg nodig hebben de dupe kunnen worden.

Daarom hebben we samen met CDA en Amersfoort 2014 een motie ingediend tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen op 22 februari om geen pleisters te gaan plakken als blijkt dat de aanbesteding niet goed verloopt en er gaten vallen, maar in dat geval de aanbesteding uit te stellen en het concept ‘één aanbieder per perceel’ tegen het licht te houden, de uitkomsten te vergelijken met resultaten in andere gemeenten en opnieuw met zorgaanbieders en cliëntenraden aan de tekentafel te gaan om de inkoop vanaf 2023 beter te regelen.

Helaas werd deze motie verworpen. DENK en Lijst Molenkamp stemden voor, maar de andere partijen (VVD, D66, GroenLinks, PvdA, SP en Lijst Sanders) stemden tegen omdat ze vertrouwen hadden in dit proces.

Wij blijven scherp toezien, ook na de verkiezingen van 16 maart, dat bij de bij de uitvoering van de zorgtaken van de gemeente de cliënten niet de dupe worden.