De formatie is begonnen

IMG_5780.jpg
Door Marcel Koning op 26 maart 2022 om 17:54

De formatie is begonnen

Hans en Hanske formatie 2022De verkiezingen liggen nu ruim een week achter ons. De nieuwe raadsleden zijn benoemd en hebben hun benoeming aanvaard. Aanstaande woensdag wordt de nieuwe raad geïnstalleerd. Vandaag begon het proces van formeren van een nieuw college met gesprekken met de informateur. D66 heeft als grootste partij daarvoor Tweede Kamerlid Kiki Hagen gevraagd. Fractievoorzitter Hans Bol en vice-fractievoorzitter Hanske Mulder hadden vandaag een eerste gesprek met haar. Dit was onze inzet.

De uitslag van de verkiezingen laat volgens de ChristenUnie fractie een verschuiving naar iets meer links en lokaal zien in Amersfoort. Dat vertalen wij naar een vraag om groen, duurzaam, sociaal en transparant beleid. Daar gaat ons christelijk-sociale hart sneller van kloppen.

De opkomst was lager dit jaar en daar maken wij ons zorgen over. De betrokkenheid van onze inwoners bij het stadsbestuur is belangrijk. Verhoging ervan is een uitdaging voor ons allemaal voor de komende vier jaar.

Wij willen ons inzetten voor een toegankelijke en betrouwbare overheid.

Een stabiele coalitie zien wij als een randvoorwaarde daarvoor. De ChristenUnie is bereid het gesprek aan te gaan over deelname in zo’n stabiele coalitie. Wij vinden dat een coalitie tenminste aandacht moet hebben voor de volgende thema’s:

  • Bestrijden van de (energie)armoede, die er al was maar zeker nu door de hoge energieprijzen enorm snel is toegenomen.
  • Zorg voor de jeugd na Corona door het bestrijden van wachtlijsten tot het geven van ruimte om zich te kunnen ontwikkelen, te kunnen ontplooien.
  • Aandacht voor wonen: doorgaan met het Deltaplan Wonen en dus het bouwen van jaarlijks minimaal 1.000 woningen met een inhaalslag voor eengezinswoningen.
  • De uitdaging om qua duurzaamheid snelheid, draagvlak en haalbaarheid goed met elkaar in balans te brengen en de inwoners bij de inpasbaarheid van bijvoorbeeld windmolens serieus te nemen.
  • Het stimuleren van gezond leven en het ondersteunen groepen voor wie kosten een belemmering vormen hiervoor.
  • De professionele en open aanpak van participatie.
  • Een bestuurscultuur met de politieke wil en vrijmoedigheid om zowel compleet als juist de raad te informeren, danwel haar vragen te beantwoorden.

Daarnaast is er vanzelfsprekend aandacht nodig voor het opnemen van Oekraïense vluchtelingen. De ChristenUnie heeft daar vertrouwen in. We hebben als Amersfoort een goede reputatie en organisatie opgebouwd waar het gaat vluchtelingen opvangen.

De ChristenUnie is, zoals ook al uitgesproken tijdens de laatste raadsvergadering, voorstander van het werken met een coalitieakkoord. Een akkoord dat een beperkt aantal concrete afspraken bevat.

Op onderwerpen als het bestrijden van energiearmoede en isoleren zijn wij de afgelopen tijd veel eensgezindheid tegengekomen. Laten we eens nagaan of we hierop twee deelakkoorden kunnen sluiten.

Bijlagen