Huisvesting statushouders

Huisvesting - banner blog.png
IMG_5713.jpg
Door Hanske Mulder - van Maanen op 21 oktober 2022 om 11:59

Huisvesting statushouders

Deze week is bekend geworden dat de Gemeente Amersfoort samen met corporaties, Integratiewerk en COA circa 145 statushouders, onder wie alleenstaanden en (grote) gezinnen, versneld gaat huisvesten. Voor een periode van zes weken zullen vrijwel alle passende en beschikbare sociale huurwoningen worden toegewezen aan statushouders.

Wij als ChristenUnie Amersfoort vinden dit, ondanks de enorme druk op de woningmarkt, een noodzakelijk en wijs besluit. Graag licht ik dit hier toe.

Eind Augustus hebben wij als ChristenUnie een oproep gedaan om de mensonterende situatie in Ter Apel te doorbreken. Mensen die buitenslapen, kinderen die geen toegang hebben tot medische voorzieningen. We hebben, samen met vrijwel de gehele raad, het college opgeroepen bij te dragen aan extra noodopvang, iets waar gehoor aan gegeven is. Lees daarover ook deze blog.

Daarnaast hebben we ook schriftelijke vragen gesteld over de doorstroming binnen de asielketen, want daar zit de échte oplossing voor de situatie in Ter Apel en de huidige opvangcrisis.

Het opvangen van statushouders: hoe zit het in elkaar?

Op het moment dat iemand asiel aanvraagt in Nederland wordt je normaal gesproken opgevangen een in een asielzoekerscentrum (AZC). Daar woon je terwijl er wordt beoordeeld of je status krijgt en mag blijven in Nederland, of dat je aanvraag wordt afgewezen en iemand terug naar het land van herkomst moet. Op het moment dat iemand status (een verblijfsvergunning) krijgt, hebben mensen er recht op om een leven op te gaan bouwen in Nederland.

Alle gemeenten hebben een taakstelling in het huisvesten van deze statushouders. Er is een vast aantal woningen dat we moeten toewijzen aan statushouders. Daarnaast krijgen statushouders begeleiding en hulp bij de verdere integratie in Nederland.

De afgelopen jaren zijn er door gemeenten veel te weinig woningen toegewezen aan deze groep statushouders, veelal door een groot gebrek aan sociale huurwoningen en prioriteit voor deze doelgroep. Ook wij in Amersfoort hebben tot nu vaak achtergelopen met het voldoen aan onze taakstelling. Dit heeft er toe geleid dat mensen met status blijven wonen in een AZC, en niet kunnen doorstromen naar een gewone woning. Dit heeft twee belangrijke negatieve effecten: allereerst kunnen mensen niet starten met het opbouwen van een leven hier in Nederland. Terwijl een woning en goede integratie van groot belang is voor de statushouder én ons als maatschappij.

Het tweede effect is dat de asielketen verstopt raakt. Doordat er geen mensen wegverhuizen uit het AZC, zijn er geen vrijgekomen plekken voor mensen die zich melden in Ter Apel. Met als gevolg de crisisnoodopvang in sportscholen en noodlocaties. Die vaak niet prettig zijn voor asielzoekers en ook niet bijdragen aan draagvlak en integratie in de maatschappij.

Gezien de enorme urgentie en opvangcrisis is alle gemeenten gevraagd te voldoen aan hun taakstelling. Deze taakstelling bevat voor dit jaar ook een aantal statushouders die normaal gesproken pas begin 2023 gehuisvest zouden worden om sneller de AZC’s te ontlasten. De taakstelling is daarom opgehoogd voor dit jaar maar is feitelijk geen ophoging van de totale taakstelling.

Versneld huisvesten van statushouders in Amersfoort

Door voor een beperkte periode van zes weken vrijwel alle sociale huurwoningen toe te wijzen aan statushouders voldoen we als Amersfoort aan onze taakstelling én ontlasten we daarmee direct de asielketen. Dit is een duurzaam beleid, waarbij statushouders kunnen integreren en we direct bijdragen aan het oplossen van de opvangcrisis. Het versneld huisvesten van statushouders is daarmee ook een kortdurende maatregel, die wel meteen bijdraagt aan het oplossen van de opvangcrisis, maar slechts heel beperkt effect zal hebben op de wachttijden voor een woning.

Woningnood

We zien de enorme druk op de woningmarkt en kennen de schrijnende situaties die dit met zich mee brengt. Jongeren en starters die niet aan een huis kunnen komen en thuis moeten blijven wonen en mensen die niet in een passende woning terecht kunnen. We zetten ons daarom extra in om zo snel mogelijk zowel tijdelijke als vaste woningen te realiseren. Ook de toename van (jeugd) dakloosheid en (gebrek aan) passende opvang is bij ons in beeld, en daar zetten wij ons, samen met het college, heel hard voor in.

Meedoen?

Heb je zelf zorgen over het vinden van een passende woning? Of juist goede ideeën voor het omgaan met de woningnood? Wil je je inzetten voor de statushouders die mogen gaan integreren en wel een maatje kunnen gebruiken? Meld je! We denken graag met je mee.