Moeten we voortaan allemaal betalen voor het parkeren van onze auto?

Parkeren.png
CU-Logo-Amersfoort-RGB-SocialMediaPF.png
Door Webmaster op 22 april 2023 om 10:07

Moeten we voortaan allemaal betalen voor het parkeren van onze auto?

Gemeente Amersfoort wil het vergunningparkeren uitbreiden. Wij zien dat er inderdaad een probleem bestaat rondom huidige wijken met vergunningparkeren en om dit op te lossen moet het vergunningparkeren op korte termijn en in één keer uitgebreid worden naar de wijken waar dit speelt. Dit gaat wat ons betreft dus niet over de hele stad.

We delen ook de wens uit het coalitieakkoord voor meer groen in de straten. Meer groen betekent minder ruimte voor parkeren. Dit is iets wat wel in de hele stad gaat spelen, maar waar we de tijd voor willen nemen en waarvoor we eerst goed willen onderzoeken wat er nodig is om het voor iedereen haalbaar te maken.

Gemeente Amersfoort heeft de volgende doelen met het uitbreiden van het vergunningparkeren:

  • Het tegengaan van het waterbedeffect; bewoners uit wijken met vergunningparkeren plaatsen hun auto in omliggende wijken om aan de kosten te ontkomen en houden zo parkeerplekken bezet van mensen die in deze wijken wonen.
  • Betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid
  • Minder geluidshinder
  • Meer ruimte voor groen

Je hebt binnenkort dus op meer plaatsen in de stad een vergunning nodig om je auto te parkeren. En alternatieven voor een privé auto zoals openbaar vervoer, deelvervoer, lopen en fietsen, worden aantrekkelijker gemaakt. Wat vinden wij als ChristenUnie hiervan?

Waterbedeffect oplossen op korte termijn

We zien de problemen van het waterbedeffect en vinden dat dit op korte termijn opgelost moet worden door het vergunningparkeren uit te breiden. We willen dat hierbij heel goed gekeken wordt naar de vraag voor welke wijken dit echt nodig is.

Vergroening als wens voor de lange termijn

Daarnaast delen wij de wens om de stad in z’n geheel te vergroenen, maar dat heeft meer tijd nodig. Meer groen in de stad is belangrijk. Het werkt positief op hoe we ons voelen, verbetert de luchtkwaliteit en voorkomt teveel hitte in warme zomers. Amersfoort is een grote stad. Het aantal inwoners groeit en er zijn grenzen aan ons grondgebied. Als je de stad gaat vergroenen, dan gaat dit ten koste van een aantal parkeerplaatsen. Dit is een proces waar we de tijd voor willen nemen en waarbij we goed willen onderzoeken wat er nodig is om dit voor iedereen haalbaar te maken. Wat zijn de effecten op sociaal en economisch gebied? Wat zijn de alternatieven voor een eigen auto voor de deur? Welke afstand is er tot een hub met parkeerplaatsen, deelvervoer of het openbaar vervoer? Aan welke prijsrange wordt gedacht als het gaat om betaald parkeren en welke mensen mogen de auto nog steeds in hun eigen straat parkeren (denk aan mensen met een fysieke beperking, mensen die voor noodoproepen beschikbaar moeten zijn etc.)?

In alle ambities moet er wat ons betreft steeds gecheckt worden of de inwoners dit mee kunnen maken.

Meepraten over dit onderwerp? Bezoek ons spreekuur over pakeren of mail naar fractie@amersfoort.christenunie.nl.