Elk kind veilig

Elk kind veilig blog.png
IMG_5713.jpg
Door Hanske Mulder - van Maanen op 22 juni 2023 om 21:00

Elk kind veilig

Amersfoortse opvanglocaties moeten te allen tijde een veilige plek zijn voor asielkinderen. Uit een recent verschenen rapport van Defence for Children blijkt echter dat de ontwikkeling van kinderen op gezinslocaties in Nederland ernstig wordt geschaad. Dit heeft voor een groot deel te maken met het beleid vanuit de Rijksoverheid en we verzoeken de regering dringend om dit te verbeteren. Tegelijk neemt dat onze verantwoordelijkheid op lokaal niveau niet weg. Als ChristenUniefractie maken we ons hard voor het belang van deze kwetsbare kinderen en willen we dat we in Amersfoort alles doen om de omstandigheden voor deze kinderen te verbeteren.

De asielopvang in onze stad moet te allen tijde een veilig plek zijn, in het bijzonder voor kinderen. Met de aanbevelingen uit het rapport van Defence for Children in de hand stelde ik de afgelopen week daarom schriftelijke vragen aan het college. Wat doet het college met de conclusies en aanbevelingen; namelijk het verbeteren van deskundigheid voor het werken met deze kinderen, het aanbieden van opvoedondersteuning en het instellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon?

In hoeverre zijn de aanbevelingen al opgepakt in de Amersfoortse gezinslocatie en zo niet, is het college bereid is er zo snel mogelijk alsnog mee aan de slag te gaan? Daarnaast vragen we het college zich in te zetten om de leefomstandigheden van deze kinderen te verbeteren door het aanpassen van woonruimte en ervoor te zorgen dat er plekken zijn waar kinderen kunnen spelen, studeren of zich terug kunnen trekken.

Burgemeesters en wethouders van steden met een gezinslocatie, waaronder onze eigen burgemeester Bolsius, stuurden vorig jaar al een brief naar de regering waarin ze de problemen in de opvanglocaties benoemen en stellen dat het op deze manier vrijwel onmogelijk is om kinderen de juiste hulp te geven. We zien deze uitdagingen en waarderen de inzet die het college al doet. Tegelijk is het onze taak om dit onderwerp op de agenda te blijven zetten en te zorgen dat we als stad alles doen wat we kunnen om deze kinderen de veilige plek te geven waar ze recht op hebben.