Waar moet het gemeentegeld naartoe?

Algemene Beschouwingen 2023 blog.png
CU-Logo-Amersfoort-RGB-SocialMediaPF.png
Door Webmaster op 30 juni 2023 om 08:50

Waar moet het gemeentegeld naartoe?

Afgelopen week mochten alle fracties tijdens de Algemene Beschouwingen hun visie geven op de kadernota van het college. De kadernota beantwoordt de vraag "Wat gaan we het komende jaar met het gemeentegeld doen?".  We kijken tijdens deze Algemene Beschouwingen terug op het afgelopen jaar en vooruit naar het komende jaar. Wat heeft volgens ons prioriteit, waar moet het gemeentegeld naartoe? Je leest hier de bijdrage die onze fractievoorzitter Hans Bol uitsprak.

Voorzitter,

We kijken vandaag vooruit naar 2024 en verder. En op de reis ernaartoe nemen we een heleboel bagage mee. Leuke dingen, en minder leuke dingen.

In onze rugzak zit allereerst een gezonde financiële situatie voor de gemeente op dit moment. We staan er goed voor, en hebben ook in het afgelopen jaar geld overgehouden. Maar er komen spannende tijden aan.

Tegelijkertijd nemen we ook minder prettige bagage mee op onze reis naar de toekomst. Zoals de impact van de oorlog in de Oekraïne. Het had ook gevolgen voor de inwoners van Amersfoort. We hebben met elkaar veel vluchtelingen mogen opvangen, als overheid maar ook door particuliere initiatieven zoals in het Kruispunt in Vathorst. Dat maakt ons als ChristenUnie trots op Amersfoort.

De impact van de oorlog in de Oekraïne was ook voelbaar in onze energieprijzen. We zijn ook trots dat we als Raad de bakkers in Amersfoort hebben kunnen ondersteunen in hun voortbestaan door hen een steuntje in de rug te geven. Dat geeft een prettige, zoete nasmaak na een bittere pil.

Wat de energieprijzen betreft: hier zouden we graag als ChristenUnie een deel van de niet uitgegeven gelden voor de energietoeslag willen toekennen aan de isolatie van huizen. Want de prijzen zijn nog steeds hoog en de verwachting is dat we ook komende winter wel weer met hoge energiekosten kunnen rekenen. Ook dan komt de ChristenUnie op voor hen die in zwaar weer zitten. Niemand mag buiten de boot vallen op onze reis naar 2024 en verder.

Voorzitter, we hebben het weinig over Corona. Dat is op zich mooi, maar helaas kampen veel Amersfoorters nog met de gevolgen: Long Covid en bijbehorend ziekteverzuim en een deel van de jeugd die vastloopt.  Het college toont oog te hebben voor deze gevolgen. Er wordt extra geld uitgetrokken voor jeugdzorg.

Over ziekteverzuim gesproken: de ChristenUnie maakt zich ook zorgen over onze eigen ambtenaren op het stadhuis, waar het ziekteverzuim van goed 5 naar meer dan 7% is gestegen. College, let op de werkdruk!

Ook diverse fracties – inclusief onze eigen - kampen met hoge werkdruk. Wij pleiten er gezien deze situatie voor dat we onze fractieondersteuning ook uitbreiden om ons werk als raadsleden ook goed te kunnen blijven doen. Wij dienen daarvoor een motie in.

Het moge duidelijk zijn dat voldoende ontspanning en recreatie voor de ChristenUnie ook een aandachtspunt is. We zijn blij met de ontwikkelingen boven de Laak. We willen het college wel aansporen om ook snel aan de slag te gaan in Hoogland- West. Scheidt daar zo snel mogelijk fiets- en wandelverkeer van de auto’s en tractoren. We sparen onszelf ongelukken met alle gevolgen van dien.

Voorzitter, het college zit boordevol ambities op het gebied van duurzaamheid en vergroening van de stad. We kunnen niet op de huidige voet verder en het is goed dat we de stad stimuleren om duurzamer te leven en bijbehorende keuzes te maken, ook als het gaat om vervoersmiddelen.

Als het gaat om de parkeerplaatsen in Amersfoort steunen we het college in het aanpakken van het waterbedeffect, en in principe ook bij de fase 2 waarbij we de stad aantrekkelijker en groener maken. Wat de ChristenUnie betreft geldt ook hier dat iedereen mee moet kunnen en dat we goed zorgen voor alternatieven die werkbaar zijn, zoals parkeerhubs en MaaS. Mensen die op dit vlak kwetsbaar zijn moeten worden ontzien, en laten we daar ruimhartig in zijn. In het bijzonder vragen we het college te komen met een regeling voor de geloofsgemeenschappen in het centrum. Zij zijn van oudsher daar gevestigd en deels afhankelijk van de auto. Levensbeschouwing is ook een belangrijk element van Amersfoort en onze geschiedenis, en dat verdient ook onze steun.

Amersfoort groeit! De ChristenUnie is blij met het voornemen van het college om in het laatste stukje nieuw Amersfoort ook ruimte te maken voor gezinswoningen met een tuintje. Daarmee houden we een goede balans in de stad, juist als we de komende jaren in en rond het centrum wat meer in de hoogte gaan bouwen!

Voorzitter, ik rond af. De ChristenUnie is geschrokken van de conclusies op het gebied van ondermijning in Amersfoort. Het team dat werkt aan bestrijding van ondermijning is onderbezet. Hiervoor zullen we extra middelen moeten vrijmaken. Wij vragen het college ook bij de uitwerking daarvan specifiek ook in te zetten op de aanpak van mensenhandel en gedwongen prostitutie. Deze mensonterende praktijken verdienen aandacht!

Laten we met elkaar blijven werken aan een sociaal en veilig Amersfoort voor 2024 en erna. Wij wensen het college daarbij Gods zegen toe!