Echte rijkdom

Algemene beschouwingen 2023.png
IMG_5704.jpg
Door Hans Bol op 31 oktober 2023 om 20:00

Echte rijkdom

"We zijn niet rijk door wat we bezitten, maar door wat we kunnen zonder. "

- Immanuel Kant -

Afgelopen week mochten we onze blik op de begroting voor 2024-2027 delen. Die begroting gaat over keuzes maken. Kort samengevat zijn dit onze keuzes:

- We kiezen voor rust in het huishoudboekje.
- We kiezen voor een nieuw en een betaalbaar parkeerbeleid.
- We kiezen voor de toekomst van onze jongeren.
- We kiezen voor hoop.

Hier lees je mijn volledige bijdrage aan de algemene beschouwingen.

Voor ons ligt een meerjarenbegroting voor onze stad. Waarin de conclusie is dat het goed gaat, maar het wel met minder middelen moet in de toekomst. We zullen moeten bezuinigen. En als het gaat om de cijfers klopt het dat we minder kunnen uitgeven. Ik pleit er echter voor om niet over bezuinigingen te spreken, maar over begrotingskeuzes. Moeilijke keuzes wellicht. Wanneer we het hebben over bezuinigingen gaat het om geld. Als we praten over keuzes kunnen we het hebben over mensen, en over principes.

Het afgelopen jaar heeft een ongekende achteruitgang in bestaanszekerheid laten zien. Het komende jaar staat de begroting voor wat de CU betreft in dat daglicht. Voor bestaanszekerheid moeten minimaal drie zaken verzekerd zijn. Een dak boven het hoofd, te eten en verwarming. Daarna komen toegang tot gezondheidszorg, scholing en werk. Het gaat hier niet alleen om bestaanszekerheid maar ook om bestaanskwaliteit. En dan zijn er veel inwoners die naar ons kijken. Meer en meer inwoners komen aan het einde van de maand simpelweg tekort. Onze voorzieningen om die mensen tegemoet te komen, moeten we zeker in stand houden. 

We zijn heel blij dat het isolatieoffensief van start is gegaan, en met het extra budget. De OZB verhoging van 5% tornt alleen maar meer aan de bestaanszekerheid voor wie elk tientje erbij een tientje teveel is. Een lagere energierekening gaat dan weer helpen en helpt in de strijd tegen energiearmoede. En als daarmee de sterkste schouders het meeste bijdragen dan kunnen we daar achter staan. Al vinden we tegelijk dat nu Amersfoort de hoogste OZB tarifering kent in vergelijking met vergelijkbare steden, wat ons betreft de OZB nu wel even gestabiliseerd mag worden. 

Voorzitter, bestaanskwaliteit raakt evenzeer ons mobiliteitsbeleid. En ik wil ook zeker het parkeerbeleid waarover we straks een referendum houden benoemen vanmiddag. De ChristenUnie is van mening dat onze bestaanskwaliteit gebaat is bij een aanpak van hoe we onze straten inrichten als we zien dat er steeds meer auto’s in Amersfoort komen. Al zouden we het willen, we kunnen ze niet allemaal voor de deur kwijt. Niets doen is geen optie, en dus moeten we hier slim over nadenken. Daarbij moeten we oog hebben voor mobiliteitsarmoede. Wanneer er parkeervergunningen worden verstrekt om rechtvaardig met onze openbare ruimte om te gaan, moeten de kosten beperkt blijven tot bijvoorbeeld de door de SP al eerder voorgestelde 25 euro. En wil de ChristenUnie aandacht voor mensen die echt hun auto in de buurt nodig hebben.  

Bestaanszekerheid gaat over meer dan alleen armoede. Ook de bestaanszekerheid van onze jongeren en kinderen staat op het spel. En die vragen dat wij de staat duurzamer maken. Dat we van het gas afgaan, en dat we vaart maken met de energietransitie 

En dan is het nog maar een kleine stap naar bestaanszekerheid voor de natuur. Dit heeft voor de gemeente gevolgen voor onze Omgevingsvisie waarin we het goed vinden dat we werken met gidssoorten die worden beschermd bij alle woningbouwprojecten. Wij steunen deze initiatieven van harte. 

Bestaanszekerheid heeft ook met wonen te maken. Een wachtlijst van 10 jaar voor een sociale huurwoning is helaas geen uitzondering. Dat leidt tot grote problemen. Ondanks dat we flink bouwen. De markt dreigt nu ook nog eens stil te vallen vanwege hoge prijzen van materialen en personeel en de hoogte van de rente. Daar kunnen wij weinig doen. Wat we wel kunnen doen is kijken hoe we de grondprijs kunnen beïnvloeden. Laten we dat gesprek aangaan. 

Bestaanszekerheid betekent ook dat je in Amersfoort veilig bent. En we zijn opgeschrikt door een aantal explosies in onze stad die gelinkt worden aan drugshandel. Jongeren kiezen voor het snelle geld en komen terecht in een wereld waar ze niet makkelijk meer uitkomen. We moeten met elkaar het gesprek aan over die uitspraak van Kant waar ik mee begon: Dat rijkdom niet is wat je hebt, maar wat je kunt doen zonder. Onze samenleving heeft weer een levendig gesprek nodig over waarden en normen. 

Voorzitter, ik sluit af.  De kerkvader Augustinus zei ooit: "Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen."  Wij als ChristenUnie wachten niet op het bewijs dat onze acties een verschil maken, maar vertrouwen op onze idealen. We worden niet cynisch over de toekomst en zijn optimistisch over de mogelijkheden. We zijn niet bang zijn voor verandering, maar moedigen deze juist aan.