Minder zorgaanbieders in Amersfoort

Verpleegster met oude vrouw.jpg
Door Simone Kennedy op 1 april 2021 om 17:15

Minder zorgaanbieders in Amersfoort

Vorige week hebben we het Beleidskader Inclusieve Stad vastgesteld. Het is een mooi kader en een genot om te lezen. Maar er wordt ook in aangekondigd dat Amersfoort het aantal zorgaanbieders omlaag zal brengen, omdat het contracteren van veel aanbieders tot hoge administratieve kosten leidt en de mogelijkheden om te sturen op (on)gewenste ontwikkelingen beperkt en bovendien leidt tot ineffectiviteit en inefficiëntie bij de wijkteams, die doorverwijzen naar zorgaanbieders. 

Wat ons vooral zorgen baarde, was het voornemen om niet langer voor elke doelgroep een specifieke voorziening in te kopen, maar te verwachten dat elke zorgaanbieder een divers samengesteld personeelsbestand heeft. Dat zou dus betekenen dat alleen de organisaties die een divers samengesteld personeelsbestand hebben nog zorg mogen aanbieden in Amersfoort. 

Wij hebben waardering voor kleine zorgorganisaties, die innovatief, creatief en flexibel zijn, die kwaliteit kunnen bieden voor lage prijzen en aan kunnen sluiten bij de wensen en identiteit van hun cliënten. Maar we zien ook wel dat sommige kleine zorgorganisaties hun administratie niet op orde hebben en in uitzonderingsgevallen zelfs frauderen met zorggeld. 

Omdat we geen afscheid willen nemen van de goede kleine zorgorganisaties of de grotere zorgorganisaties die hulp bieden vanuit een eigen identiteit, hebben we een amendement geformuleerd waarin we ruimte creëren voor onderaannemers in het Amersfoortse zorglandschap. De grote spelers hebben dan een divers samengesteld personeelsbestand en kunnen een contract afsluiten met de gemeente, of zij kunnen hierin voorzien door een divers samengesteld palet van onderaannemers. 

Ons amendement om de zin te wijzigen naar: “Dat betekent dat we niet voor elke doelgroep een specifieke voorziening inkopen, maar verwachten dat elke organisatie een divers samengesteld bestand van personeel heeft of dat (mede) via onderaannemers regelt” is aangenomen. Dat betekent dat deze kleine zorgaanbieders nu de kans krijgen om zorg te blijven leveren in Amersfoort, als zij zich als onderaannemer aansluiten bij een grotere zorgpartner, zonder te hoeven fuseren. 

Deel dit bericht