Nieuwe start voor jongeren met schulden

Euro.png
Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 20 januari 2022 om 10:47

Nieuwe start voor jongeren met schulden

Dat honderden jongeren met schulden de komende vijf jaar extra hulp krijgen van de gemeente Amersfoort om hun schulden te saneren en hun leven weer op de rails te krijgen, is een van de mooiste resultaten van onze inspanningen de afgelopen coalitieperiode.

Vier jaar geleden kwam de ChristenUnie met een Actieplan ‘Jongeren uit de Schulden’, waarin we pleitten voor ‘het overnemen van schulden, door een gemeentelijk kredietbank of fonds, van jongeren die geen betalingsregelingen kunnen afspreken door gebrek aan inkomsten, in ruil voor verplicht budgetbeheer en toeleiding naar (vrijwilligers)werk. Deze schulden worden vervolgens in een haalbaar aflossingstraject afbetaald aan het fonds, waarbij het laatste deel kwijtgescholden kan worden als voldoende inzet is getoond in het integrale ondersteuningstraject, dat gericht is op het verkrijgen van een diploma of inkomen uit werk. Ook wordt in dit traject gewerkt aan stabiele huisvesting, een stevig sociaal netwerk, financiële educatie en - indien nodig - psychische hulpverlening en verslavingszorg.’

Bijna alle onderdelen van dit plan zijn nu overgenomen door de gemeente, aangejaagd door een motie die we samen met GroenLinks hebben ingediend tijdens de instelling van het herstructureringsfonds op 19 februari 2019. Dit fonds zou alleen gebruikt worden voor mensen met problematische schulden die al in een wettelijke of minnelijke schuldsaneringsregeling zaten. Wij wilden dit uitbreiden naar een grotere groep mensen – en jongeren – met schulden. Waarbij zij ook zouden meedoen aan een hulpverleningstraject met bijvoorbeeld budgetbeheer of toeleiding naar scholing of werk. We zijn bijzonder blij en dankbaar dat de gemeente, Stadsring 51, het Sociaal Fonds Amersfoort en het Jeugd Interventieteam de handen ineen hebben geslagen om dit mogelijk te maken.

Deel dit bericht