Welkom

 1. Zonnepanelen op dak
  PortretHansBol.jpg
  Door Hans Bol op 13 april 2021 om 13:24

  Energiearmoede

  Het is een relatief nieuw probleem, energiearmoede. Mensen die de verwarming uit moeten zetten in de winter omdat ze de energierekening anders niet kunnen betalen. Dat wil natuurlijk niemand, in de kou zitten. Toch komt het voor en de energietransitie kan het probleem in de toekomst vergroten. Om dat te voorkomen heeft de CU Amersfoort een motie ingediend om het college te laten onderzoeken hoe dit te voorkomen. Deze motie is overigens door de Raad aangenomen.

  Lees verder
 2. Door Simone Kennedy op 1 april 2021 om 17:15

  Minder zorgaanbieders in Amersfoort

  Vorige week hebben we het Beleidskader Inclusieve Stad vastgesteld. Het is een mooi kader en een genot om te lezen. Maar er wordt ook in aangekondigd dat Amersfoort het aantal zorgaanbieders omlaag zal brengen, omdat het contracteren van veel aanbieders tot hoge administratieve kosten leidt en de mogelijkheden om te sturen op (on)gewenste ontwikkelingen beperkt en bovendien leidt tot ineffectiviteit en inefficiëntie bij de wijkteams, die doorverwijzen naar zorgaanbieders. 

  Lees verder
 3. Door Simone Kennedy op 29 maart 2021 om 10:00

  Anti-discriminatie agenda

  Vorige week hebben we de anti-discriminatie agenda vastgesteld. Een prachtig plan, maar met een verkeerde definitie. In de definitie staat namelijk de ervaring centraal: “de ervaring ongelijk te zijn behandeld op basis van persoonlijke kenmerken die er in een bepaalde situatie niet toe doen, of juist op dezelfde manier behandeld worden als de anderen, terwijl je vanwege jouw positie anders behandeld moet worden, zodat er sprake kan zijn van op gelijke manier deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.” We hebben een amendement ingediend om terug te gaan naar de definitie van de Rijksoverheid: ‘Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen.’ Maar we kregen weinig steun van andere partijen en de motie werd verworpen. 

  Lees verder

De gekozen raadsleden voor de periode 2018-2022

v.l.n.r.: Hans Bol, Simone Kennedy, Gert Hunink, Rutger Dijksterhuis