Welkom - pagina 4

 1. Amersfoort-Breestraat
  Nr 4. Gert
  Door Gert Hunink op 2 december 2020 om 12:38

  Een autoluwe binnenstad – hoe mooi is dat?

  Als bezoeker en ook als bewoner van ons historische stadshart gaat u het merken. Vanaf 4 januari a.s. is het centrum autoluw. Er komt meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Parkeerplaatsen op o.a. het Grote Spui bij de Koppelpoort en het Havik verdwijnen. Doorgaand sluipverkeer over de singels en ‘t Zand wordt tegengegaan. 

  Lees verder
 2. luchtfoto_Amersfoort_944x274
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 6 november 2020 om 10:43

  Onze bijdrage over de algemene beschouwingen

  Voor de kadernota en de begroting was het dit jaar een hectisch jaar. Eerst kwam corona en waren allerlei steunmaatregelen nodig, waarvan we niet zeker wisten of het rijk ze allemaal zou vergoeden. Het rijk vergrootte wel de onzekerheid met begrotingswijzigingen die we niet hadden voorzien. Koppel dit aan de bezuinigingen die het rijk ons oplegt op het gebied van schaalvergroting en de noodzaak om te reserveren voor vervangingen (van bijvoorbeeld gebouwen en bruggen). En dan zie je dat het uitvoeren van onze coalitieambities onder druk kwam te staan. Vorig jaar dachten we nog dat we dit konden oplossen door uit onze reserve te putten, maar dit jaar bleek er nog steeds te weinig geld beschikbaar. En dan moet je opnieuw rond de tafel als coalitie. We staan nog steeds achter het coalitieakkoord en de ambities die daarin zijn verwoord, maar we moesten opnieuw onderhandelen over de snelheid waarmee we onze ambities kunnen realiseren gezien de huidige financiële situatie.

  Lees verder
 3. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 30 oktober 2020 om 14:21

  De begroting in coronatijd

  De begroting in coronatijd is karig. We gaan door met het vastgestelde beleid en de geplande investeringen, om werkgelegenheid te behouden en geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het leven en de voorzieningen in Amersfoort.

  Lees verder

De gekozen raadsleden voor de periode 2018-2022

v.l.n.r.: Hans Bol, Simone Kennedy, Gert Hunink, Rutger Dijksterhuis