Nieuws - pagina 3

 1. PortretHansBol.jpg
  Door Hans Bol op 30 april 2021

  Reactie aftreden Hans Buijtelaar

  Drie jaar geleden heeft het college de uitvoer ter hand genomen van het coalitieakkoord. Een coalitieakkoord waar Hans Buijtelaar heel actief aan heeft meegewerkt en als wethouder mee aan de slag is gegaan. Wij hebben waardering voor wat hij samen met andere collegeleden tot stand heeft gebracht.

  Lees verder
 2. Zonnepanelen op dak
  PortretHansBol.jpg
  Door Hans Bol op 13 april 2021

  Energiearmoede

  Het is een relatief nieuw probleem, energiearmoede. Mensen die de verwarming uit moeten zetten in de winter omdat ze de energierekening anders niet kunnen betalen. Dat wil natuurlijk niemand, in de kou zitten. Toch komt het voor en de energietransitie kan het probleem in de toekomst vergroten. Om dat te voorkomen heeft de CU Amersfoort een motie ingediend om het college te laten onderzoeken hoe dit te voorkomen. Deze motie is overigens door de Raad aangenomen.

  Lees verder
 3. Door Simone Kennedy op 1 april 2021

  Minder zorgaanbieders in Amersfoort

  Vorige week hebben we het Beleidskader Inclusieve Stad vastgesteld. Het is een mooi kader en een genot om te lezen. Maar er wordt ook in aangekondigd dat Amersfoort het aantal zorgaanbieders omlaag zal brengen, omdat het contracteren van veel aanbieders tot hoge administratieve kosten leidt en de mogelijkheden om te sturen op (on)gewenste ontwikkelingen beperkt en bovendien leidt tot ineffectiviteit en inefficiëntie bij de wijkteams, die doorverwijzen naar zorgaanbieders. 

  Lees verder
 4. Door Simone Kennedy op 29 maart 2021

  Anti-discriminatie agenda

  Vorige week hebben we de anti-discriminatie agenda vastgesteld. Een prachtig plan, maar met een verkeerde definitie. In de definitie staat namelijk de ervaring centraal: “de ervaring ongelijk te zijn behandeld op basis van persoonlijke kenmerken die er in een bepaalde situatie niet toe doen, of juist op dezelfde manier behandeld worden als de anderen, terwijl je vanwege jouw positie anders behandeld moet worden, zodat er sprake kan zijn van op gelijke manier deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.” We hebben een amendement ingediend om terug te gaan naar de definitie van de Rijksoverheid: ‘Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen.’ Maar we kregen weinig steun van andere partijen en de motie werd verworpen. 

  Lees verder
 5. FotoBijSelectiecommissie2022.png
  25289424_1305420366271088_7105675350929266581_n
  Door Webmaster op 22 februari 2021

  Ben jij straks een gezicht van de CU Amersfoort? Word kandidaat!

  Heb jij visie en passie voor Amersfoort? Wil jij het verschil maken? Lijkt het je iets om de ChristenUnie in de raad te vertegenwoordigen? Solliciteer dan naar een plek op de kandidatenlijst!

  Lees verder
 6. Amersfoort-Breestraat
  Nr 4. Gert
  Door Gert Hunink op 2 december 2020

  Een autoluwe binnenstad – hoe mooi is dat?

  Als bezoeker en ook als bewoner van ons historische stadshart gaat u het merken. Vanaf 4 januari a.s. is het centrum autoluw. Er komt meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Parkeerplaatsen op o.a. het Grote Spui bij de Koppelpoort en het Havik verdwijnen. Doorgaand sluipverkeer over de singels en ‘t Zand wordt tegengegaan. 

  Lees verder
 7. luchtfoto_Amersfoort_944x274
  Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 6 november 2020

  Onze bijdrage over de algemene beschouwingen

  Voor de kadernota en de begroting was het dit jaar een hectisch jaar. Eerst kwam corona en waren allerlei steunmaatregelen nodig, waarvan we niet zeker wisten of het rijk ze allemaal zou vergoeden. Het rijk vergrootte wel de onzekerheid met begrotingswijzigingen die we niet hadden voorzien. Koppel dit aan de bezuinigingen die het rijk ons oplegt op het gebied van schaalvergroting en de noodzaak om te reserveren voor vervangingen (van bijvoorbeeld gebouwen en bruggen). En dan zie je dat het uitvoeren van onze coalitieambities onder druk kwam te staan. Vorig jaar dachten we nog dat we dit konden oplossen door uit onze reserve te putten, maar dit jaar bleek er nog steeds te weinig geld beschikbaar. En dan moet je opnieuw rond de tafel als coalitie. We staan nog steeds achter het coalitieakkoord en de ambities die daarin zijn verwoord, maar we moesten opnieuw onderhandelen over de snelheid waarmee we onze ambities kunnen realiseren gezien de huidige financiële situatie.

  Lees verder
 8. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 30 oktober 2020

  De begroting in coronatijd

  De begroting in coronatijd is karig. We gaan door met het vastgestelde beleid en de geplande investeringen, om werkgelegenheid te behouden en geen afbreuk te doen aan de kwaliteit van het leven en de voorzieningen in Amersfoort.

  Lees verder
 9. PortretHansBol.jpg
  Door Hans Bol op 8 oktober 2020

  De Regionale Energie Strategie

  Het klimaatakkoord van Parijs is alom bekend. Dit heeft in Nederland geleid tot diverse klimaattafels waar de verschillende aspecten aan zijn besproken en onderhandeld. De provincies en waterschappen hebben vervolgens besloten dat zij niet moeten afwachten maar best proactief regie kunnen nemen. Daarom hebben ze de handen ineengeslagen en een doel gesteld om 49% CO2 te willen reduceren in 2030.

  Lees verder
 10. Nr 4. Gert
  Door Gert Hunink op 14 september 2020

  Maakt 30 km/uur Amersfoort veiliger?

  Helpt het om Amersfoort (verkeers)veiliger te maken wanneer we de snelheid van 30 km de norm maken? Over die vraag zijn de coalitiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie met de gemeenteraad in gesprek gegaan.

  Lees verder