Nieuws

 1. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 15 oktober 2021

  Opnieuw grote veranderingen op til bij wijkteam en zorgaanbieders

  Er staan helaas grote veranderingen voor de boeg in het Sociaal Domein, opnieuw. Kleine zorgverleners zullen verdwijnen en grote partijen zullen de zaken overnemen. In deze weblog wil ik uitleggen waarom dit gaat gebeuren en welke zorgen wij als ChristenUnie hebben geuit. 

  Lees verder
 2. IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 6 juli 2021

  Bouwen aan de toekomst

  Dat afgelopen jaar de geschiedenisboekjes zal halen, zal niet verbazen. Corona heeft ons leven flink in de greep gehad. We hebben het ook meegemaakt als Raad. Ik zie uit naar terugkeer naar het fysieke. Mensen in de ogen kunnen kijken. Bij een kop koffie van gedachten wisselen. Laat 2022 een beter jaar worden.

  Lees verder
 3. Nr 1. Simone
  Door Simone Kennedy op 15 juni 2021

  Ophef over (voorgenomen) bezuinigingen

  Er is nu veel ophef in de media over de (voorgenomen) bezuinigingen op het minimabeleid in Amersfoort. Sommige besluiten zijn nog niet genomen, andere al wel. De Individuele Inkomenstoeslag (ITT) is een extra bijdrage van enkele honderden euro's voor mensen die al meer dan 5 jaar moeten rondkomen op een bijstandsuitkering. Zij kunnen hiervan niet sparen en voor wat grotere uitgaven kunnen ze deze toeslag gebruiken. In oktober en februari is deze ITT besproken in de gemeenteraad. De wethouder stelde toen voor om de doelgroep uit te breiden, zodat ook werkenden met een laag inkomen tot 110% van het sociaal minimum hier recht op hebben. Dit zou wel extra geld kosten. En daarom wilde hij de bedragen van de bestaande doelgroepen herverdelen, op zo'n manier dat ook de armoedeval zou verminderen. De armoedeval is de val in inkomen die je kan krijgen als je gaat werken of meer inkomen krijgt, maar daardoor juist toeslagen verliest en uiteindelijk minder geld overhoudt in je portemonnee.

  Lees verder
 4. Infrastructuur
  Nr 4. Gert
  Door Gert Hunink op 14 mei 2021

  Bouwen aan een groeiende stad

  Het aantoonbaar vergroten van de veiligheid voor fietsers en voetgangers, verbetering van de leefbaarheid voor omwonenden en een betere doorstroming en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers. Dat is wat we willen. En wie wil dat niet? Een betere ontsluiting aan de westzijde van het steeds verder groeiende Amersfoort helpt hierbij. 

  Het gaat volgens de ChristenUnie om veel meer dan het aanleggen van een weg! Wij willen bouwen aan onze mooie stad.

  Lees verder
 5. Nr 4. Gert
  Door Gert Hunink op 7 mei 2021

  Persbericht: Bouwen aan een groeiende stad

  Veiliger fietsen naar de hockey- of voetbalclub en de scholen, een betere en veilige bereikbaarheid voor de honderdduizenden bezoekers van het Dierenpark en het Bosbad, verbeteren van de leefbaarheid voor een paar honderd direct omwonenden rondom de DF laan, versterken van de ecologische hoofdstructuur, een snelle en comfortabele fietsverbinding tussen Utrecht en Amersfoort, het autoverkeer zoveel mogelijk om de stad heen, en nog meer. Wie wil dat eigenlijk niet? Toch is het project om dit te realiseren in een politieke impasse gekomen. 

  Lees verder
 6. IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 30 april 2021

  Reactie aftreden Hans Buijtelaar

  Drie jaar geleden heeft het college de uitvoer ter hand genomen van het coalitieakkoord. Een coalitieakkoord waar Hans Buijtelaar heel actief aan heeft meegewerkt en als wethouder mee aan de slag is gegaan. Wij hebben waardering voor wat hij samen met andere collegeleden tot stand heeft gebracht.

  Lees verder
 7. Zonnepanelen op dak
  IMG_5704.jpg
  Door Hans Bol op 13 april 2021

  Energiearmoede

  Het is een relatief nieuw probleem, energiearmoede. Mensen die de verwarming uit moeten zetten in de winter omdat ze de energierekening anders niet kunnen betalen. Dat wil natuurlijk niemand, in de kou zitten. Toch komt het voor en de energietransitie kan het probleem in de toekomst vergroten. Om dat te voorkomen heeft de CU Amersfoort een motie ingediend om het college te laten onderzoeken hoe dit te voorkomen. Deze motie is overigens door de Raad aangenomen.

  Lees verder
 8. Door Simone Kennedy op 1 april 2021

  Minder zorgaanbieders in Amersfoort

  Vorige week hebben we het Beleidskader Inclusieve Stad vastgesteld. Het is een mooi kader en een genot om te lezen. Maar er wordt ook in aangekondigd dat Amersfoort het aantal zorgaanbieders omlaag zal brengen, omdat het contracteren van veel aanbieders tot hoge administratieve kosten leidt en de mogelijkheden om te sturen op (on)gewenste ontwikkelingen beperkt en bovendien leidt tot ineffectiviteit en inefficiëntie bij de wijkteams, die doorverwijzen naar zorgaanbieders. 

  Lees verder
 9. Door Simone Kennedy op 29 maart 2021

  Anti-discriminatie agenda

  Vorige week hebben we de anti-discriminatie agenda vastgesteld. Een prachtig plan, maar met een verkeerde definitie. In de definitie staat namelijk de ervaring centraal: “de ervaring ongelijk te zijn behandeld op basis van persoonlijke kenmerken die er in een bepaalde situatie niet toe doen, of juist op dezelfde manier behandeld worden als de anderen, terwijl je vanwege jouw positie anders behandeld moet worden, zodat er sprake kan zijn van op gelijke manier deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer.” We hebben een amendement ingediend om terug te gaan naar de definitie van de Rijksoverheid: ‘Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen.’ Maar we kregen weinig steun van andere partijen en de motie werd verworpen. 

  Lees verder
 10. FotoBijSelectiecommissie2022.png
  CU-Logo-Amersfoort-RGB-SocialMediaPF.png
  Door Webmaster op 22 februari 2021

  Ben jij straks een gezicht van de CU Amersfoort? Word kandidaat!

  Heb jij visie en passie voor Amersfoort? Wil jij het verschil maken? Lijkt het je iets om de ChristenUnie in de raad te vertegenwoordigen? Solliciteer dan naar een plek op de kandidatenlijst!

  Lees verder